DANMARK Danska arbetare löper nu risk att avskedas från sitt arbete om de inte uppvisar coronapass.

Det danska Folketinget har godkänt en ny lag som ger arbetsgivare rätt att avskeda anställda som inte vaccinerar sig mot coronaviruset alternativt testar sig regelbundet.

Lagen klubbades igenom under gårdagen och började gälla omedelbert. Rätten av avskeda anställda utan coronapass gäller så länge som covid-19 är klassad som en samhällsfarlig sjukdom i Danmark.