Bandhagen och Gubbängen i Stockholm fick 450 valhäften med röstsedlar och information om vilket parti som gynnar både dig, din familj, din granne, dina polare, dina barnbarn samt dina efterlevande.

Det finns bara en väg att gå kamrater. Vår väg!


  • Publicerad:
    2018-09-03 20:00