MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Jimmy Thunlind uppmanar alla att inte låta någonting hindra oss från att delta i demonstrationerna för vårt folks framtid på 1 maj.

Den 1 maj antogs som arbetarrörelsens kampdag på Andra internationalen i Paris 1889. Den främsta orsaken då att göra 1 maj till en högtidsdag var för att hedra minnet av de strejkande arbetare som hade dödats av poliser vid den så kallade Haymarketmassakern i Chicago den 4 maj 1886 när de demonstrerade för 8 timmars arbetsdag . Det var hårt arbetande människor som då kämpade emot förtryckande myndigheter och utsugande arbetsgivare för anständiga och rättvisa levnadsvillkor. Detta är värt att hålla i minnet idag när majoriteten av dem som demonstrerar på 1 maj är korrupta och välavlönade socialdemokrater som själva sitter vid makten eller degenererade kommunister som med sitt homokramande och mångkulturhycklande är så långt ifrån hederligt arbetande man kan komma.

Men det finns fortfarande en sann arbetarrörelse som står upp och demonstrerar mot den folkfientliga regimen, mot det giriga storkapitalet, mot de brottsliga fackföreningarna och istället manifesterar för folkmakt och ekonomisk rättvisa – den nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen! Vi utgör idag den enda faktiska oppositionen mot den sionistkontrollerade och folkföraktande liberala svenska regimen. Vi är de enda som i handling tar fajten på gator och torg för det arbetande folkets framtid, trots polistrakasserier, tårgas och batonger. Vi är de enda som är beredda att trotsa uppsägningar från arbeten, avstängningar från utbildningar och nedstängda bankkonton för att bedriva kampen för våra barns framtid.

Vi är stolta över att vara födda i ett folk med en flertusenårig tradition av kamp och offervilja, av viljestyrka och solidaritet, av uppfinningsrikedom och entreprenörsanda. Våra förfäder slet hela sina liv ute på åkrar, i skogar, i gruvor, på byggen, i skolor och på sjukhus för att bygga upp det samhälle och det välstånd som vi har haft privilegiet att födas in i. Det är inte slumpens verk. Det är inget mirakel. Det är resultatet av målmedveten och ansvarstagande kamp. Det är en gåva och en uppfordran till oss.

Hur har våra politiker och fackföreningsledare förvaltat detta arv? Har de visat respekt och ansvar för förfädernas hårda arbete? Nej, de har istället sålt ut företagen och bankerna och infrastrukturen till främmande globalister. De har sålt ut vår makt att bestämma över oss själva till den kriminella Europeiska unionen. De har använt arbetslösheten som ett vapen för att skapa utslagning och hålla lönerna nere. De har välkomnat utländsk arbetskraft, bemanningsföretag och riskkapitalbolag för att skapa otrygghet och splittring på arbetsmarknaden. Och sist men inte minst har de öppnat vårt lands gränser för en massinvasion av främlingar i en sådan okontrollerad omfattning att det hotar att utplåna vårt välfärdsbygge och vårt folks rasliga identitet.

Har allt detta skett av en slump eller på grund av förhållanden som makthavarna inte kunnat råda över? Nej, absolut inte. Det är istället resultatet av en medvetet utstakad politik grundad på en fientlig sionistisk agenda med syftet att utplåna den etniskt homogena och framgångsrika folkgemenskap som våra förfäder har byggt upp. I den agendan ingår att sälja ut våra företag och institutioner till globalister, att kontrollera medierna för att styra den nödvändiga desinformationen och hjärntvätten, och att eliminera människors rasliga medvetenhet genom mångkultur och degenererad underhållning.

Vi kan inte tillåta att dessa folkförrädare lyckas i sina uppsåt! Därför mobiliserar vi oss nu som den enda seriösa oppositionen och som den enda sanna arbetarrörelsen för att demonstrera mot etablissemanget den 1 maj. Vi låter ingenting hindra oss från att delta och göra vår röst hörd i Ludvika eller Boden. Våra förfäders slitsamma kamp och våra barns rätt till en värdig framtid kräver detta av oss. Vi vet av historien att det är möjligt att slå tillbaka mot sionistglobalister och bryta deras inflytande över korrupta regimer. Det är inte fega politiker med sexsiffriga månadslöner som kommer att leda den kampen. Nej, det är vi, nordiska män och kvinnor, som med samma orubbliga beslutsamhet som arbetarna i Chicago 1886 ska möta våra fiender. På 1 maj ska vi försvara våra nationalsocialistiska ideal och visa hela världen att vi har viljan och modet att segra!


  • Publicerad:
    2018-04-17 14:00