USA Det dokument som i detalj redogör för särbehandlingen av en privilegierad grupp anställda har dolts väl för allmän insyn. Nu har det offentliggjorts mot myndigheters vilja.

Webbtidningen The Dossier har lyckats komma över ett PM från det amerikanska försvarsdepartementet, som i detalj redogör för den positiva särbehandlingen inom militären av så kallade transpersoner. Dokumentet ”Vård av anställda, vilka identifierar sig som transpersoner” har inte varit sekretessbelagt men har ändå gjorts otillgängligt för amerikaner. Nu har det dock bortom försvarsdepartementets kontroll gjorts offentligt. På handlingens 34 sidor beskrivs de omfattande förmåner som beviljas transsexuella anställda.

I början av sin mandatperiod avskaffade president Joe Biden sin föregångares på presidentposten, Donald Trumps anställningsförbud inom militären mot personer som identifierar sig som ”transpersoner”. Redan fyra år tidigare, år 2016, hade man försökt införa en lag, som ger ”transpersoner” fritt tillträde till anställning inom militären – ett initiativ som den då nytillträdde presidenten Trump satte stopp för med sitt förbud. Det ”försenade” införandet av lagen år 2020 har av en segerviss Biden-administration följts upp av tilldelandet av anställningsförmån efter anställningsförmån till vad som kommit att utvecklas till en högst privilegierad grupp inom militären.

Nedan listas fyra av dokumentets iögonfallande förmåner för transsexuella inom den amerikanska militären:

1. Skattefinansierad ”vård” för anställda ”transpersoner” inkluderar:

  • tal/röstterapi
  • korskönshormonbehandling
  • laserhårborttagning
  • röstfeminiseringskirurgi
  • ansiktskonturering
  • kroppskonturering
  • bröst-/bröstkirurgi ("övre operation")
  • könsstympningsoperation (”nedre operation”).
  • psykologisk rådgivning

2. Anställda, vilka identifierar sig som transpersoner, kan få dispens för överträdelser mot regler för ordning och uppförande.

3. Anställda, vilka identifierar sig som transpersoner, kan få ett undantag på obestämd tid för fysisk prestationsförmåga. Detta undantag blir de facto ofta permanent, och den anställda transpersonen behöver bara förnya begäran om undantag var sjätte månad.

4. Anställda, vilka identifierar sig som transpersoner, betraktas som ”icke utplacerbara” i strid upp till 300 dagar när de tar hormoner under sin ”övergångsperiod”. Återigen, med tanke på att tillförsel av dessa hormoner ofta krävs för resten av den drabbades liv, kan detta göra ”trans-militärer” permanent oförmögna att delta i strid.

USA:s militär uppger sig själv erfara sin svåraste rekryteringssituation sedan 1973, då eran med allmän värnplikt avslutades och den nuvarande yrkeskåren bildades. Frågan är om man här ser ett samband med det faktum att den egna institutionen enligt många med webbtidningen Zerohedges ord idag ”snarare framstår som ett program för social välfärd och social rättvisa, än en enhet syftande till att besegra en angripande armé.