INTERVJU. ”Så länge vi kan ska vi kalla oss nationalsocialister”, förklarar Fredrik Vejdeland.

Runt om i riket erbjuds medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen unika interna föreläsningar av bland andra personer från organisationens riksledning. Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg förklarade i en tidigare intervju:

– Vi måste se till att våra medlemmar inte bara blir fler utan också att de når upp till en sådan nivå att organisationen faktiskt också stärks proportionerligt med medlemstillväxten. En viktig del i detta är ideologisk skolning och utbildning.

De senaste månaderna har flera sådana föredrag ägt rum i Dalarna och som även rapporterats om på Nordfront. Jimmy Thunlind beskrev hur kejsaren blivit avklädd genom att beskriva mönstret i hur samhället blivit förljuget i likhet med författaren H.C. Andersens saga. Simon Lindberg talade vid ett annat möte om självförbättring och potentialen som kan blomma ut hos en person med rätt vilja och motivation.

Fredrik Vejdeland höll senast ett föredrag som tog upp ämnet nationalsocialism ur ett nytt perspektiv. Han redde under föredraget upp fördelarna med den nationalsocialistiska ideologin och hur den står sig i det moderna samhället.

Till skillnad mot hur andra nationellt likasinnade kan resonera om att nationalsocialismen är belastad och därmed borde läggas åt sidan, förklarade Vejdeland att nationalsocialismen faktiskt motsvarar den optimala trotsen mot det rådande systemet. Nationalsocialismen är antitesen till det moderna samhällets nedbrytande tankemönster.

Fredrik Vejdeland besökte Dalarna: ”Nationalism är en återvändsgränd. Den kan ge snabba framgångar, men i slutändan kommer den inte att rädda oss från undergång.”

Genom att ta upp fem huvudargument för nationalsocialismen lyfte Vejdeland fram flera positiva aspekter av nationalsocialismen. Nationalsocialismen leder oss rätt till skillnad mot andra substanslösa alternativ, den bidrar till organisatorisk stabilitet, den har en krigaranda utan motstycke, den är en ideologi till skillnad mot svårdefinierade nationella alternativ och den har ett strategiskt hållbart synsätt.

Nationalsocialismen utgör den optimala trotsen och framkallar idealistiska karaktärer som inte kan låta sig köpas av systemet. Den är ärlig och drar till sig modiga människor som är beredda att kämpa. På min fråga vad vi ska ta med oss av föredraget säger Vejdeland bland annat: ”Så länge vi kan ska vi kalla oss nationalsocialister”.

Fredrik Vejdeland tillsammans med aktivister från Dalarnas näste 5.

Vejdeland kommer att återkomma till ämnet i en kommande skrift, förklarar han då jag ställer några frågor efter föredraget.

När väcktes tanken på att göra föredraget om nationalsocialism?

– Jag har hållit föredrag om nationalsocialism förut och dessutom gett ut en skrift som behandlar vår världsåskådning. Men de specifika frågorna i just detta föredrag har jag funderat över de senaste åren.

Är det några pusselbitar kring frågan om nationalsocialismen som saknas som du ville utreda med föredraget?

– Ja. Vi har väldigt publicerat och gett ut väldigt många bra artiklar, skrifter och böcker som behandlar ämnet. Mina rekommendationer är Nordiska motståndsrörelsens aktivisthandbok, politiska program och 20-årsbok. Dessa förklarar nationalsocialistisk ideologi och politik i stora drag.

– Det jag anser saknas är en mer argumenterande skrift som förklarar nationalsocialismens roll i modern tid och i kampen. Varför kallar vi ens oss för nationalsocialister med tanke på hur belastad vår ideologi är? Beror det på någon fix idé, ren envishet, kanske till och med dumhet? Eller finns det förutom de moraliska argumenten också strategiska orsaker till våra val? Vi känner ju till nackdelarna med att bekänna oss till en ideologi som systemet stämplat som ren ondska, men vilka är fördelarna för en organisation som motiveras av och drivs framåt av denna ideologi? Och vilka ytterligare fördelar kommer en nationalsocialistisk organisation att ha längre framåt?

– Detta föredrag riktar sig både till dem som redan är nationalsocialister, men ger också många svar till andra nationella som ännu inte förstått hur vår strategi ser ut. Min plan är därför att detta föredrag – som jag kommer att hålla flera gånger – i slutändan ska resultera i en skrift.

Ser du något problem i att personer nöjer sig med att bara vara ”vanlig nationalist” även om dessa inte aktivt tar ställning mot nationalsocialism?

– Nationalism är en återvändsgränd. Den kan ge snabba framgångar, men i slutändan kommer den inte att rädda oss från undergång. Nationalismen som sådan saknar inneboende styrka och erbjuder inget verkligt alternativ till det nu förhärskande systemet och dess ideologi. Det kan finnas modiga och offervilliga individer inom en nationalistorganisation, men en nationalistorganisation i sig skapar inte kämpar som är beredda att offra allt för en högre sak.

– Jag har dock inga som helst problem med andra nationella, förutsatt just att de inte tar aktiv ställning mot nationalsocialismen. Det är inte vi nationalsocialister, eller för den delen etnonationalister eller identitärer som har makten i samhället och utrotar vårt folk. Jag anser att nationella alltid borde hålla ihop mot den yttre fienden och att de som tar systemets part mot en annan nationell aktör ska ses som fiender till den nationella saken.

Hur bedömer du att ideologin nationalsocialism uthärdar gentemot andra konkurrerande nationalistiska ideologier alternativt nyuppfunna ismer?

– I Sverige och Norden är vi definitivt ”konkurrenskraftiga”, som det heter, och utanför Nordens gränser ifrån är många blickar riktade mot just Nordiska motståndsrörelsen. Detta är oerhört positivt och lovar gott inför framtiden. För att ta ett exempel på hur vi uthärdar här i Sverige så är det ett faktum att det är vi, en nationalsocialistisk organisation, som dominerar alternativmedia bland nationella i såväl antal ”konsumenter” som framgångsrika projekt. Vi har fortfarande de största demonstrationerna, och det under de mest svåra förutsättningar som finns och där vår kärna av modiga och offervilliga kämpar ökar stadigt. Så helt dåligt går det ju inte för den nationalsocialistiska kampen i Sverige.

I vilken ålder fick du din politiska övertygelse? Har du vandrat inom andra politiska uppfattningar innan du blev nationalsocialist?

– Det är svårt att säga exakt. Jag blev nationell någon gång i högstadiet och nationalsocialist någon gång under gymnasiet. Under åren som ledde till mitt verkliga uppvaknande gjorde jag också besök i vänsterkretsar, utan att för den skull bli snärjd av marxismen.

– Jag var som alla andra, jag såg nationalsocialismen som ren ondska, och jag stretade därför emot i flera år. Men när jag verkligen förstod nationalsocialismen var det som att jag förstod hur hela världen var uppbyggd och vad som var viktigt i livet. Viktigt nog att offra allt för. Sedan dess har jag bara blivit mer övertygad om att nationalsocialismen är det enda botemedel mot en sjuk värld. Den nationalsocialistiska övertygelsen är vad som hållit mig igång under alla dessa år och fyllt mig med drivkraft även under svåra tider.


  • Publicerad:
    2019-06-01 12:30