NORDISKA HJÄLTAR. Mottagare nummer 95 av 191 av Mannerheimkorset erhöll utmärkelsen för sitt enastående mod och sin unika självuppoffring i strid. Han har nu gått ur tiden som den siste Mannerheimriddaren.

Under finska Fortsättningskriget (1942-45) och Lapplandskriget (1944–45) tilldelades 191 personer Mannerheimkorset, en utmärkelse som beviljades den som ”genom utomordentligt mod i strid uppnått viktiga resultat eller förtjänstfullt lett krigsmanövrer”.

Den sista Mannerheimriddaren, Tuomas Gerdt, som tilldelades utmärkelsen 1943, avled i Helsingfors på söndagsförmiddagen.

Gerdt föddes 1922 i Heinävesi, och hann alltså uppnå en ålder av 98 år.

Han tjänstgjorde under fortsättningskriget på flera poster, genomgick Reservofficersskolan 1943 och befordrades sedan till fänrik.

I motiveringarna till utmärkelsen betonas Gerdts mod och offervilja:

Som tjugoårig undersergeant lyckades han som stridsbud genom självständigt handlande rädda ett kompani som överraskats av fienden från stora förluster, genom att hämta hjälp av det egna artilleriet.

I många svåra situationer har han kallblodigt, och utan att spara på sig själv, genomfört uppdrag vars värde endast en sådan person kan förstå som själv har tvingats leda trupper i lägen då alla förbindelser varit brutna och då endast manskapets kondition och tapperhet kunnat förmedla de givna meddelandena och uppmaningarna.

Under fortsättningskriget skadades Gerdt tre gånger. När han mottog Mannerheimkorset 1942, var han inlagd på militärsjukhuset Tilkka efter en allvarlig skada.

Det var efter hårda strider i Karelen tidigare under det året som han blev rekommenderad till Mannerheimkorset.

Efter krigen återgick Tuomas Gerdt till civilt arbete, först inom skogsindustrin, och sedan som kontorschef vid Kaukas Oy.

Han tjänstgjorde efter 1945 även som reservofficer och framträdde i officiella sammanhang för sista gången på Finlands nationaldag 2014.

Gerdt efterlämnar barn och barnbarn.

Den sista dubbningen till Mannerheimriddare skedde i maj 1945.


  • Publicerad:
    2020-11-05 23:15