POLITIK  Enligt mig är det hög tid att vi förbjuder denna pest som vi kallar reklam. Både för att slippa den och för att minska den konsumtionshets som reklamen bidrar till.

Reklam är motoroljan i den kapitalistiska motorn som är byggd för att förse folken med konsumtionsartiklar. Detta gäller även totalt onödig konsumtion som egentligen inte hade behövts. Tar vi bort oljan kommer motorn att haverera. Alltså tjänar ett reklamförbud två syften i mina tankar. Att slippa den och att förgöra nyliberalernas nuvarande finansiella system och ersätta det med ett system som gör att vi kan leva på den här planeten med ändliga resurser.

Finansvalpar och andra påstår att det kapitalistiska systemet kommer att klara av en sådan nödvändig miljöomställning men för dem handlar det ytterst om pengar. Jag tror därför att flera sektioner kommer vara utslagna innan de tänker skapa ett finansiellt system som är miljöbaserat och tar hänsyn till de individuella miljöförutsättningarna som finns runtom på denna jord. Detta gör att det finansiella systemet får det svårare att agera globalt och det är begränsningar nyliberalerna och kapitalisterna absolut vill undvika.

Den marxistiska ekosocialisten Laurence H. Shoup vill förbjuda reklam, en punkt som han kortfattat skrev i sin bok Wall Street’s Think Tank. Han valde inte att utveckla tanken på hur det förbudet rent praktiskt skall genomföras. Jag tyckte idén lät så självklar att jag blev direkt inspirerad av hans punkt att skriva den här texten.

Distribution av reklam och alternativa finansieringsmodeller

Reklam visas i TV, tidningar, sociala medier, Youtube, på internet i allmänhet, radio, reklamutskick (även mejl), skyltar vid motorvägar, manifestationer, evenemang och på andra sätt som jag inte tänkt på. Medierna kommer inte att gilla detta då de har stora intäkter för uppvisandet av reklam, men det är inte omöjligt för dem att överleva utan den. Dagspressen idag har redan minskade reklamintäkter. De måste därför få in intäkterna genom att få folk att betala för deras produkt. Du och flera andra, betalar tillsammans redan tidningen genom att företagen lägger över reklamkostnaden för t.ex. tidningsannonser på de som köper deras produkter. Genom ett reklamförbud befrias folk att indirekt stödja tidningar på detta sätt och de som vill läsa tidningen kommer nu att få betala mer på det sätt som tidningarna vill få in pengar på, antagligen förhöjda prenumerationskostnader eller någon annan form av avgift.

Den här ovanstående modellen skulle fungera för TV, tidningar, Youtube eller system som fungerar snarlikt. Twitch är t.ex. ett utmärkt exempel på detta system där personer köper en prenumeration på ungefär fem dollar i månaden för att stödja den som producerar innehållet.

Sektioner där totalt förbud krävs är: direktreklam, sociala medier, företagsmanifestationer vars syfte är att upplysa om produkter till försäljning och reklam längs motorvägar och dylikt, såvida inte det anses nödvändigt för att folk skall hitta till ett sommarland eller en camping. Riktmärket skall vara för att folk skall hitta dit och skyltarna kan behövas tas ned när säsongen är över. Gårdsbutiker med lokal förankring kommer att tillåtas skyltning på vägar och i närområdet för att stödja lokala krafter mot globala företag.

Något som däremot blir fredat är butikernas skyltfönster, så länge det inte blir för vulgärt. Kapitalister och kälkborgarna kommer att försöka rucka på dessa regler på alla möjliga sätt så därför kommer det att krävas någon form av myndighet som med hård hand kan trycka ned dem i skorna igen.

När det kommer till radio då blir det svårare att avgiftsbelägga när man t.ex. kör bil. Detta skulle man kunna lösa med en skatt på radio likt hur vi finansierar public service idag. Vissa radiokanaler har börjat att endast sända digitalt på nätet, där kan man ha samma modell som för tidningarna.

Nu är den här texten en kort text för att föra fram en idé så den kommer inte gå igenom varje scenario men jag skulle kunna tänka mig att man även gör undantag när det gälla att upplysa folk om kulturella händelser såsom konserter, utställningar, biblioteksverksamhet och museum, vi vill förhindra konsumtionshetsen, inte göra människor kulturlösa.

Reklam som nödvändig upplysning

Tittar man på reklam idag så handlar det inte om att upplysa om själva produkten utan att fånga in människor med någon historia för att sedan hastigt presentera produkten i slutet, det handlar mest om att sälja in märket. Reklam behövs ändå för att företag skall kunna nå ut med sina produkter till folket, detta behöver inte vara dåligt för produkten kanske är bättre, mer miljövänligare, framtagen i en fabrik med bättre arbetsvillkor. Hur skall ett system vara uppbyggt där reklam kan få existera?

Mitt förslag är en hemsida eller hemsidor om det krävs av utrymmesskäl där företag kan få ett konto och där de kan lägga upp sina produkter, prissätta dem, ta bilder på dem, ha videofilmer om dem och kategorisera dem i den sektion där de hör hemma. Hemsidan (eller hemsidorna) skall vara statligt kontrollerad, och erbjuda alla möjligheten att marknadsföra sina produkter, det skall alltså inte vara som idag där media och andra aktörer kan säga nej till företag som de inte gillar. Det skall även finnas statliga regler som skyddar företagare och konsumenter från de som medvetet försöker luras i det här systemet.

Kategoriseringen blir till mestadels företagens uppgift, och om någon person skulle vilja köpa en dammsugare så skriver användaren in vad den önskar för prissättning eller tekniska specifikationer och får upp sökresultaten. Sökresultaten kan göras slumpmässiga så att inte samma modell hamnar högst upp varje gång, alternativt att man bygger ett system där man räknar ut hur alla företag kan få en likvärdig exponering. Själv gillar jag inte ett poängsystem där användare kan ge poäng åt produkt eller företag men om det anses nödvändigt så kan det också existera. Företag får självklart ha egna hemsidor som de fritt kommer att få styra över.

Reklamskapande – en miljardindustri

Enligt Shoup är reklamindustrin en industri där 450 miljarder dollar spenderas varje år. Oavsett om siffran stämmer eller inte så är det en industri som drar till sig mycket talang i form av människor. Alla kan se att mänskligheten är (även om det försöker döljas) hierarkisk där vissa är dumma och vissa är smarta. På sätt frigör vi en större andel av de smartare människorna när reklamindustrin försvinner. Dessa människor kommer att frigöras i Norden och förhoppningsvis resten av världen om ett förbud inträffar. Då kan de istället ägna sig åt något produktivt som gynnar mänskligheten istället för att få människor att köpa produkter de inte behöver.

Industrin kommer att försöka slå tillbaka

Jag läste biografin om Jan Stenbeck där han försökte komma runt reklamförbudet, han köpte även rättigheter i en uppskjuten satellit för att kunna sända TV i Sverige och därmed även kunna visa upp reklam. På sätt och vis vann han och resten av kapitalisterna, naturligtvis kommer industrin att försöka trixa återigen. Men det som är bra med auktoritärt styre är att man kan sätta ned foten hårdare. Stenbeck hade såklart inte kunnat hålla på som han gjorde i ett mer auktoritärt system som medvetet vill ha bort reklam, han hade fått finna sig i reglerna eller ta de tråkiga konsekvenserna av att försöka bryta dem. Vi måste också veta att kampen mot de människor med kapitalistisk mentalitet när det kommer till reklamen hade inte tagit slut om vi hade fått igenom ett förbud. Över tid kommer det att bli en katt och råtta lek och om det blir nödvändigt måste vi förstå att några (K)råttor måste dödas då och då.