USA Dömd 1996 för mord mot betalning. En dödsdom med snäva tidsramar och bödlar som i torsdags inte lyckades ansluta två kanyler, gör att ett nytt verkställighetsdatum måste fastställas.

Delstaten Alabama tvingades avbryta avrättningen av en dömd mördare när delstatens bödlar misslyckades med att hitta en ven lämplig för verkställandet av den dödliga injektionen före midnatt på torsdagen. Detta är den andra avrättningen i USA på tre månader, där staten varit tvungen att avbryta på grund av svårigheter med den intravenösa installationen. Den inställda avrättningen skulle ha blivit den fjärde i landet den här veckan.

Fängelsepersonalen vid William C. Holmans kriminalvårdsanstalt i Altmore tillbringade en timme med att försöka ansluta de två kanyler som krävdes för en dödlig injektion in i den dömde Kenneth Eugene Smiths vener. Medan de till slut lyckades placera en kanyl, kunde de inte få den andra på plats innan midnatt, då avrättningsordern för 57-åringen förföll.

Smith dömdes 1996 till döden för att ha mördat Elizabeth Sennett i utbyte mot en ersättning på 1 000 dollar från hennes make predikanten Charles Sennett, som var djupt skuldsatt och hoppades kunna utverka försäkringspengar. Vid rättegången erkände Smith att det hade ingåtts en överenskommelse mellan honom själv och medåtalade John Forrest Parker, enligt vilken den förre skulle utföra mordet, medan den andre skulle avlägsna föremål från huset, i ett försök att framställa mordet som en del av ett urspårat inbrott.

Smith hävdade dock att även om han utförde attacken, så var det aldrig hans avsikt att döda Sennett, som avled efter åtta knivhugg i bröstet och två i halsen. Parker, som likt Smith belönades 1 000 dollar för sin del i mordet, avrättades redan 2010. Efter att Högsta domstolen på onsdagen avslagit Smiths begäran om vilandeförklaring av verkställigheten, så utfärdade den 11:e amerikanska kretsöverdomstolen en sådan på torsdagen, strax före vad som var planerat att bli en avrättning klockan 18.00 – eftersom Högsta domstolens hävning av vilan ännu ej tillkännagivits.

Detta lämnade tjänstemännen i avrättningsrummet i tidsnöd, då dödandet av Smith behövde vara genomfört innan dödsdomen löpte ut vid midnatt – en tidsram som visade sig vara alltför snäv. Staten måste nu återkomma till domstol för att få ett nytt verkställighetsdatum. Alabama avskaffade visserligen dödsstraffet 2017, men det beslutet påverkar inte dessförinnan tillldömda straff.