Boken ”Did six million really die?” är olaglig att trycka och distribuera i ett flertal länder. På grund av den ökade censuren släpps den nu på svenska av Nationellt Motstånd Förlag. Nu – innan den förbjuds även i Sverige.

Underbyggd av otaliga källhänvisningar, folkräkningsuppgifter, domstolsprotokoll och ögonvittnesskildringar, går författaren Richard Harwood i rejäl konflikt med andra världskrigets segrarmakters officiella version utav ”förintelsen”. Med andra ord den version som säger att sex miljoner judar systematiskt gasades ihjäl, och som man i många europeiska länder inte kan ifrågasätta utan att riskera fleråriga fängelsestraff.

Britten Richard Harwood är en av dem som ifrågasätter. I boken Dog verkligen sex miljoner? rör han upp, granskar och visar på det ologiska i det rent ut sagt absurda påståendet att det skulle skett någon ”förintelse” av sex miljoner judar. Varför straffades (ja, också dömdes till döden) SS-lägervakter som begick övergrepp på judiska fångar? Man skulle väl ändå gasa dem? Och vad innebar egentligen ”den slutliga lösningen” enligt de faktiska mötesprotokollen? Detta är några av de saker som man definitivt inte får veta i propagandaböcker som ”Om detta må ni berätta”, men som däremot återfinns i Harwoods bok.

Inspirationen att släppa denna bok kom när det under slutet av förra året uppdagades att varje EU-land – inklusive Sverige – måste verkställa ett rambeslut som i förlängningen med all sannolikhet kommer utvecklas till ett förbjud mot förintelseförnekelse. Lagen mot förintelseförnekelse finns redan i ett dussintal europeiska länder och ger långa fängelsestraff. Den brittiske historikern David Irving är en av dem som trampat på ömma tår och straffats för det. Irving fick fem års fängelse för att han under ett föredrag i Österrike ifrågasatte att det från Tysklands sida skulle ha funnits en medveten plan på att förinta judar.

Men hur relevant är det egentligen med revisionism? Hur aktuell är ”förintelsen” och varför ska vi överhuvudtaget beröra händelser som skedde i ett annat land i en annan tid? Är det inte dessutom kontraproduktivt? Nej, det är inte otaktiskt att tala om ”förintelsen” – särskilt inte i ett läge när allt fler har börjat ifrågasätta den – utan tvärtom nödvändigt om vi ska kunna avancera den nationella kampen. Eftersom ”förintelsen” används som ett slagträ mot all form av raslig kamp kan vi inte låta denna fråga bli obesvarad – oavsett vilka giftpilar som kommer skjutas mot oss. Richard Harwood anger detta som en av orsakerna till att han först skrev boken, han skriver:

”Så länge denna myt visar sig livskraftig, kommer folken överallt förbli fastkedjade vid den. Behovet av internationell tolerans och förståelse kommer att hamras in av Förenta Nationerna tills fosterlandskänslan, den verkliga garanten för oberoende, går förlorad.

Varje förnuftig diskussion om rasproblem och strävan efter att bevara den rasliga integriteten avvisas därmed effektivt. Ingen skulle kunna annat än beundra det sätt, på vilket judarna sökt bibehålla sin ras genom så många århundraden. I denna strävan har de uppriktigt sagt gynnats av historien om de sex miljonerna, vilken nästan som en religiös myt framhävt nödvändigheten av större judisk rassolidaritet. Tyvärr har den åstadkommit ett helt motsatt resultat för alla de andra folken, eftersom den avhänt dem förmågan till självbevarelse.”

Dog verkligen sex miljoner? är pedagogisk och besvarar många frågor. En mängd olika dokument behandlas och bevisföring som legat till grund för vedertagna ”sanningar” vederläggs och motbevisas. Man får också en inblick i hur arbetsläger som Auschwitz fungerade i praktiken, vilka förhållanden som rådde där och vad som var lägrens egentliga verksamhet. Författaren ger sist men inte minst förklaringar till varför man fabricerat denna fruktansvärda ”förintelse” och hur den tjänar vissa grupper än idag – ekonomiskt såväl som politiskt.

När den nationella kampen nu är på frammarsch världen över vill överstatliga organ och korrupta folkförrädiska regimer dra åt svångremmen och strypa motståndet med hjälp av censur. Detta är anledningen till att Nationellt Motstånd Förlag nu trycker Dog verkligen sex miljoner? Sprid boken till alla som börjat tvivla på systemets och massmedias välvillighet. Köp den idag – i morgon kan det vara för sent!

Beställ boken på KAMPBODEN.
Direktlänk HÄR.


  • Publicerad:
    2011-03-30 00:00