”INHEMSK TERRORISM” Journalistikföretaget Projekt Veritas släpper ett läckt internt FBI-dokument som avslöjar hur byrån spårar potentiella ”våldsamma milis-extremister” (MVE:s).

Det amerikanska journalistikföretaget Project Veritas släppte häromdagen ett läckt dokument tillhandahållet av en FBI-anställd visselblåsare, som visar hur byrån definierar och spårar amerikanska medborgare, som man misstänker för att vara Våldsamma milis-extremister [MVE:s]. I dokumentet hänvisar FBI till symboler, bilder, fraser, händelser och individer som agenter bör hålla utkik efter när de identifierar denna typ av inhemska terrorister. Dokumentet betitlat Oklassificerad/känslig för brottsbekämpning förklaras vara avsett ”endast för internt bruk inom FBI”.

Under rubriken Historiska bilder och citat som ofta refereras till, listas bland annat ännu idag kontroversiella symboler från amerikanska revolutionskriget, såsom Gadsden-flaggan och Betsy Ross-flaggan. Varje flagga som visas i dokumentet har försetts en med en kort tolkning av dess idag samhällshotande innebörd.

"Om någon visar tecken på att betrakta henne som en martyr..."

I stycket Vanliga fraser och referenser citeras Ashli Babbitt (som obeväpnad sköts ihjäl av en polis under den så kallade stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021) – och hon beskrivs som en person, vilken MVE:s ”typiskt betraktar som en martyr”.

Samma dokument hänvisar också till platserna Ruby Ridge, Idaho (där försöken att gripa nationalisten Randy Weaver 1992 ledde till att flera oskyldiga personer dödades) och Waco, Texas (där insatser 1993, först av USA:s Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms och 50 dagar senare av FBI, sammantaget ledde till närmare hundra personers död). Här hänvisas även till den så kallades Ocklahoma-bombaren Timothy McVeigh. Dessa platser och personer har det gemensamt att de kopplar traditionella amerikanska idéer och symboler med radikala och/eller våldsamma händelser – och ett överdrivet intresse för dem hos en misstänkt, utgör enligt dokumentet ”ett tecken på tillhörighet till kategorin MVE:s”.

Bakgrund: Project Veritas

NärJames O’Keefe grundade 2010 det icke-vinstdrivande journalistikföretaget Project Veritas (PV) var hans uttalade avsikt att kunna fortsätta bedriva sitt ”hemliga rapporteringsarbete”. PV har sedan grundandet undersökt och avslöjat korruption, oärlighet, slöseri, bedrägerier och andra typer av missförhållanden inom både offentliga och privata institutioner.

O’Keefe är idag såväl VD som styrelseordförande för journalistikföretaget PV, tekniskt sett även en så kallad 501(c)3-organisation, det vill säga ”ett företag, en trust, en icke-inkorporerad förening eller annan typ av organisation utan förpliktelse att avlägga federal inkomstskatt”.