INRIKES. En man döms till påföljd om 4 000 kronor för att ha uttryckt sin mening om yrkesverksamma tjänstemän.

En 40-årig man har dömts för rättegångsförseelse, rapporterar Dagens Juridik.

Enligt Kammarrätten i Stockholm har mannen uttalat sig otillbörligt genom att upprepade gånger kalla anställda vid Södertörns högskola, Förvaltningsrätten i Stockholm och kammarrätten för ”korrupta horor”.

Förseelsen bedöms vara ringa.

Påföljden för hans förseelse har fastställts till penningböter. Bötesbeloppet för den ringa förseelsen är 4 000 kronor.

Mannen har upprepade gånger dömts för rättegångsförseelse.


  • Publicerad:
    2020-08-15 11:00