TEKNIK. Drönarteknik kan komma att bli räddningen för sjuka människor i Norrlands inland. I Storuman presenterades i veckan inför en nordisk publik en prototyp av en specialbyggd drönare för läkemedel och lätta materieltransporter.

Mediciner, sjukvårdsmaterial och prover ska börja skickas mellan vårdcentraler och privatpersoner. I sommar ska den första flygningen ske, vilken planeras mellan Storuman och Slussfors, en sträcka som motsvarar Stockholm-Uppsala.

Drönaren finns redan som prototyp, och kallas TRALLA, vilket står för ”transport av lätta laster långa avstånd”. Enligt tester ska den kunna flyga upp till 8 mil, med en last av maximalt 8 kilo.

— Det handlar om att vi ska garantera att det är en bra vård för alla människor i Sverige och inte bara dem människor som bor i städer och stora orter, säger Anders Forslund på Chalmers, och fortsätter:

— Tillgängligheten är viktig och det finns ett uttalat mål från regeringen att alla människor ska få sina mediciner inom 24 timmar från att de har fått receptet. Det här är en metod att nå alla ställen i Norrlands inland.

Den nya drönartekniken är bland annat tänkt att fungera tillsammans med de nya ”virtuella hälsorummen” där norrlänningar dygnet runt ska kunna ta egna blodprover, kontrollera sitt blodtryck och koppla upp sig via en videolänk till vårdpersonal på vårdcentraler och sjukhus.

Drönartekniken anses som allt mer angelägen i takt med att samhället avvecklar sjukhusen i Norrland. I framtiden tros en motsvarande besparingsåtgärd kunna drabba vårdcentralerna, vilket gör det viktigt att redan nu bygga upp alternativa möjligheter till snabb vård.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-11-24 15:20