RYSSLAND. Via CIA styrde USA Rysslands tidigare president Boris Jeltsin som en marionett. Detta enligt den tidigare Duma-talmannen Ruslan Khasbulatov.

Boris Jeltsin tillsammans med USA:s tidigare president Bill Clinton. Foto: Kremlin.ru, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Boris Jeltsin valdes 1991 till den ryska federationen förste president och hjälpte till att avveckla det döende Sovjetunionen. Under Jeltsins presidentskap var Rysslands relation med USA betydligt varmare än under efterträdaren Vladimir Putin.

Detta förklaras nu i ett uttalande som den tidigare talesmannen i det ryska parlamentet, Ruslan Khasbulatov, gjorde i det ryska radioprogrammet Govorit Moskva och som citeras av RT.

Enligt Khasbulatov omgav sig Jeltsin konstant med amerikaner, som bland annat hjälpte honom att vinna presidentvalet 1991.

— Det måste ha varit hundratals CIA-anställda, menar Khasbulatov som också hävdar att hans amerikanska rådgivare ”bestämde allt”.

Under sitt presidentskap ska Jeltsin dessutom ha skickat alla personer som han tänkte utse till känsliga poster till USA så att dessa kunde ”undersökas”. Det slutgiltiga beslutet om utnämningarna togs sedan endast ifall personerna fick grönt ljus från amerikanerna.

Nyligen hävdade dessutom Alexander Rutskoy, som var vicepresident under Jeltsin fram till 1993, att det var tolv CIA-agenter som arbetade fram den så kallade Yeltsin-Gaidar-reformen, som kastade Ryssland ut i superkapitalism från att ha haft ett slutet planekonomiskt system. Den chockartade reformen skapade både fattigdom och arbetslöshet, medan ett fåtal oligarker kunde ta den ekonomisk makten i landet och skapa ett enormt personligt välstånd på folkets bekostnad.

Rutskov ska också vid fler än ett tillfälle ha tjuvlyssnat när Jeltsin hade hemliga samtal med personer med ”utländsk brytning”.

— I stort har Rutskov helt rätt, Yeltsin styrdes av utlänningar. Detta är ingen hemlighet och ett stort antal personer känner till det. Jag har inga spännande berättelser om hur jag tjuvlyssnar på hemliga samtal men i allmänhet är detta välkänt, kommenterade Khasbulatov uppgifterna i radioprogrammet.


  • Publicerad:
    2021-06-12 16:00