DEMOKRATI. I västmedier pekas stater som Kina och Ryssland regelbundet ut som hot mot demokratin. Men på det globala planet betraktas USA och big tech som större hot.

Det är NGO:n Alliance of Democracies Foundation, AoD, som genomfört en stor internationell opinionsundersökning där man frågat 50 000 personer från 53 olika länder om hoten mot demokratin. AoD strävar efter att ”stärka demokrati och fri marknad” i världen och bildades 2017 av förre generalsekreteraren för Nato Anders Fogh Rasmussen.

Enligt undersökningen, som genomfördes mellan februari och april och presenteras i den liberala tidningen The Guardian, menar 44 procent av de tillfrågade att USA hotar demokratin i sina egna länder. 38 procent hyser farhågor inför kinesiskt inflytande medan siffran för Ryssland är 28 procent. The Guardian skriver:

Resultaten kan delvis återspegla åsikter om USA: s jämförelsevis stora makt, men de visar också att varken USA eller G7-länderna kan anta manteln som demokratins försvarare.

Länderna som är mest negativt inställda till USA:s inflytande är inte helt förvånande Ryssland och Kina, men därefter kommer europeiska demokratier enligt the Guardian. Samtidigt är det hos de så kallade europeiska demokratierna som propagandan i media är som mest verksam att svartmåla Ryssland och Kina samt ställa USA i god dager.

Det enskilt största hotet mot demokratin uppges vara ekonomisk ojämlikhet (84 procent). Hela 48 procent att big techs makt är ett hot mot demokratin i sina egna länder. I USA ligger denna siffra på 62 procent, vilket troligtvis beror på att big tech-företagen ägnade sig åt massiv valpåverkan vid det amerikanska presidentvalet – något som hyllades av media och regeringen i Sverige.


  • Publicerad:
    2021-05-05 23:40