På polistidningen.se den 23 mars kan man läsa en ledare skriven av Polisförbundets Lars Bergman, vilken har titeln ”Mångkultur leder oss mot framtiden”. Det är skrämmande läsning när man inser just vilken framtid vi leds mot, vilket Lars Bergman uppenbarligen inte begripit.

”Vi behöver rekrytera fler personer med annan etnisk bakgrund, både till polisyrket och till det fackliga uppdraget. Det råder det förhoppningsvis inte något tvivel om längre.” Med dessa ord inleds ledaren och från detta vansinniga ”konstaterande” går det bara utför.

Ledarartikeln för fram idén om att mångkulturen är berikande och att alla dessa främlingar som kommer in över våra gränser tillför samhället mycket – och att naturligtvis även polisen måste inse detta och agera därefter. Polisförbundet går i bräschen för detta i och med att man har utlyst år 2007 till ett ”mångfaldsår” för förbundet.

För Bergman handlar det mycket om ”kompetensutveckling” där man skall lära sig att inse fördelarna med mångkultur. ”Varför inte köra en så kallad MOD-utbildning (Mångfald och Dialog) för styrelsen eller kompetensutveckla den lokala styrelsen genom att anlita en multireligös guide? Om inte annat så kan man få svar på en del av frågorna som brukar avhandlas vid fikabordet om religiösa hinder, attribut och ritualer som skulle utgöra ett hinder för att tjänstgöra inom den svenska polisen,” är ett av hans geniala förslag. Bergman har själv gått en MOD-utbildning och denna fick honom att se saker och ting ut helt andra perspektiv.

Rekrytera från invandrartäta områden
Bergman berättar också om att flera universitet aktivt börjat rekrytera studenter från invandrartäta områden och han hoppas att polisen kommer att ta efter detta. Speciellt sedan Högsta domstolen godkänt en slags positiv särbehandling. ”Frågan om att kvotera in personer med annan etnisk bakgrund på polisutbildningen har debatterats flitigt den senaste tiden. Det känns bra att Högsta Domstolen (HD) nu sagt sitt om kvotering. Enligt domen slår HD fast att positiv särbehandling – i detta fall etnisk kvotering – kan vara tillåten enligt likabehandlings-lagen, men bara om de sökande har likvärdiga meriter,” skriver Bergman glatt.

Alltså har vi här en högt uppsatt person inom Polisförbundet som tycker att det är bra om främlingar får arbeten inom polisen, även om det sker genom att svenskar ställs åt sidan på grund av att de är svenskar. Till er svenskar som kanske funderar på att söka till polisutbildningen kan man ju fråga, är detta något ni ställer upp på?

Förrädare
Som vi vet är många enskilda polismän fullt medvetna om den situation som mångkulturen skapat. Vi vet också att många polismän har sökt sig till det yrket eftersom de verkligen vill göra skillnad, eftersom de verkligen vill väl. Problemet är den politiskt styrda ledningen som gör allt de kan för att bringa poliskåren om intet. Inte många svenskar kommer att känna trygghet när Lars Bergmans poliskår patrullerar gatorna.

Polisledning såväl som Polisförbundet är förrädare vilka utan att bekymra sig om oss svenskar efterföljer politikernas krav på integration och mångkultur – oavsett pris. Och det är vi svenskar, oavsett om vi är poliser eller inte som kommer att få betala priset. Från bakom sitt skrivbort ser nog inte Bergman vad hans önskan leder till, han begriper inte vad mångkulturen är bortom kurserna och programmen som lär honom förståelse. Man kan ju hoppas att han kommer att få uppleva den en vacker dag, som polismännen på gatan eller svenskarna överlag tvingas göra.

Vi har tidigare tagit upp vad en mångkulturell poliskår leder till, vi har kunnat se det i andra länder, till exempel i New Orleans där svarta poliser deltog i plundringarna efter Katrina. Vi kommer att få se det i Sverige – du kommer att få se det! Var så säker.


  • Publicerad:
    2007-03-26 00:00