INRIKES. Enligt en ny studie från Linköpings universitet ökar andelen unga män som dagligen kollar på porr.

En ny studie gällande ungas sexualitet har gjorts av Linköpings universitet. Resultaten baseras på cirka 6 000 18-åringars svar, och det har bland annat kommit fram att andelen unga som tittar på porr dagligen ökar. Bland pojkarna har denna grupp ökat från 11,2 procent år 2004 till 26,1 år 2014.

Linda Jonsson som är lektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet tror att ökningen beror på att porr har blivit allt lättare att få tillgång till.

— Det är tillgängligheten som gör att du vill ha mer och mer, och uppenbarligen tycker de som tittar mycket att det tillför dem någonting. Men oron är att det kan finnas ett beroende. Börjar man titta väldigt mycket så kanske man inte går till skolan, eller väljer porr framför att umgås med vänner, säger Jonsson.

Hon säger vidare att högkonsumtion av porr dessutom går att koppla samman med ett riskbenäget beteende i övrigt.

— Det kan vara högre alkoholkonsumtion och ett sexuellt utagerande beteende, man känner sig mer sexuell och tycker att man behöver mer sex. Så det är en högriskgrupp.

Trots att andelen som dagligen konsumerar porr lavinartat ökat har samtidigt andelen pojkar som någon gång kollat på porr minskat sedan 2004, från 97,8 procent 2004 till 90,9 procent 2014. För flickor är motsvarande minskning från 74,5 procent till 50 procent.

Källa:
Var fjärde pojke tittar på porr dagligen


  • Publicerad:
    2018-07-06 16:05