EUROPA. Nu ska frågan om EU:s förbud mot svenskt snus tas upp i ännu en rättsprocess. Tack vare en ny lag som reglerar tobaksprodukter tror sig Swedish Match ha en chans mot unionen.

Swedish Match har återigen initierat en rättslig process för att EU ska häva förbudet mot svenskt snus. Eftersom det nu tillkommit en ny lag med nya direktiv angående tobaksprodukter, tror snusbolaget Swedish Match att de kan ha en chans mot unionen.

Redan 1992 blev det förbjudet att sälja snus på EU:s inre marknad, detta på grund av hälsoskäl. När Sverige gick med i unionen 1995 så fick vi ett undantag. 2004 försökte Swedish Match få förbudet upphävt i hela EU, men misslyckades.

Patrik Hildingsson är kommunikationschef på Swedish Match och han menar att EU:s förbud mot svenskt snus är diskriminerande. Detta då en av huvudanledningarna till förbudet var att EU ansåg att snuset var en ny tobaksprodukt. Därmed fick Swedish Match inte tillgång till sin egen hemmamarknad enligt det gamla direktivet.

– Nu, med det nya direktivet, har man till och med en egen artikel där man tillåter nya tobaksprodukter genom en notifieringsprocess. Vem som helst som har en ny tobaksprodukt kan alltså notifiera det och få tillträde till den inre marknaden – så länge det inte handlar om snus.

Hildingsson säger att han är medveten om det politiskt känsliga i om EU skulle godkänna en nu förbjuden tobaksprodukt. Snusbolaget räknar med att det kan ta minst två år innan EU-domstolen kan komma med ett nytt avgörande om snusets framtid i Europa.

Källa:
Snus i EU prövas än en gång


  • Publicerad:
    2016-07-03 09:00