HÄLSA. Snus är skadligare för blodkärlen än man tidigare har trott, samtidigt leder snusandet till ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar enligt en ny studie.

SNUS

Vid snusning är det större risk för skador på blodkärlen samt för hjärt- och kärlsjukdomar än man tidigare har trott enligt en norsk studie.

— Snus är betydligt skadligare för blodkärlen än vad man hittills trott, säger Eli-Anne Skaug som är läkare och forskare vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Forskarna undersökte det så kallade endotellagret på blodkärlens insida, vilket bland annat reglerar blodtrycket, hos knappt 1600 friska män. Studien visade att endotelfunktionen hos snusarna var lika nedsatt som hos rökarna. Effekten var särskilt tydlig hos snusare som var fysiskt inaktiva.

Studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Källa:

Snus skadligare än man hittills trott


  • Publicerad:
    2016-09-12 19:50