VETENSKAP En ny studie från Lunds universitet pekar på att snusare har färre spermier än andra män som inte snusar.

I vad som beskrivs som den största studien hittills om snusande och fertilitet har forskare från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus kommit fram till att snusare hade färre spermier än icke-snusande män.

Studien har undersökt spermiekvaliteten hos 613 män, varav 112 var snusare. Studiedeltagarna fick lämna både urin- och spermaprov. Enligt forskarna hade snusarna omkring 25 procent färre spermier jämfört med icke-snusarna, vilket i sin tur kan minska chanserna till befruktning med 10 procent.

— Tack vare att vi kunnat inkludera fler snusare i vår studie så har det blivit tydligare att snusare faktiskt har färre spermier och därmed mindre chans att bli pappa, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus som lett studien tillsammans med läkarstudenterna Agnes Kimblad och Gustav Ollvik.

Samtidigt påpekar man att det är en tvärsnittsstudie där andra faktorer kan spela in i spermiebristen, som inte undersöks närmare i studien, exempelvis livsstilsskillnader.

Läkarstudenterna hoppas i vilket fall på att det oroande resultatet ska leda till mer forskning på ämnet.

— Vi hoppas även att vårt resultat kanske kan hjälpa par som vill få barn att öka sina chanser och samtidigt ge stöd för läkare att kunna rekommendera snusstopp till sina patienter som söker för ofrivillig barnlöshet, säger forskaren Ollvik i ett pressmeddelande.

Samtidigt fortsätter antalet snusare att öka i Sverige, då allt fler yngre börjar med det. Mer än var femte man i landet snusar.

— Snusning känns som ett väldigt relevant och spännande forskningsområde då det blir allt vanligare även bland yngre generationer och då hälsoeffekterna hittills inte är helt klarlagda, säger Kimblad i pressmeddelandet.