DEBATT Karl Folkesson argumenterar för att butiksförsäljning av tobaksvaror borde förbjudas, för att istället säljas på exempelvis Systembolaget. På sikt måste bruket försvinna.

Hade jag suttit i någon form av nordiskt parlament hade jag troligtvis lagt fram detta lagförslag.

För folkhälsans skull borde tobaksvaror som exempelvis cigaretter, cigarrer och snus bara få säljas i speciella butiker, som Systembolaget eller motsvarande.

Systembolaget som exempel

Jag tycker att en idé som Systembolaget är väldigt bra, de beskriver sitt uppdrag på sin hemsida:

Alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Därför har vi ett viktigt uppdrag från staten: att informera om risker med alkohol, sälja med ansvar och samtidigt ge bra service.

Systembolaget har inget vinstintresse, de informerar om alkoholens negativa konsekvenser för hälsan och deras monopolställning gör att de kan begränsa så väl vilken reklam som görs, antalet butiker, som öppettider för när folk kan köpa alkohol. De är också kända för sin nitiska noggrannhet med ålderskontroller, för att se till att minderåriga inte hamnar i skadliga missbruk.

Den restriktiva politiken ger resultat. Sverige har bland den lägsta alkoholkonsumtionen i Europa enligt flera undersökningar.

Om Systembolagets principer skulle tillämpas även kring tobaksförsäljning, kan man anta att även tobakskonsumtionen skulle minska. Det fungerar ju med alkohol, så varför skulle det inte fungera med tobak?

Tobaksbruk

Tobak innehåller det beroendeframkallande giftet nikotin, som alltså finns i såväl cigaretter som snus.

Vi vet att när man röker en cigarett får man i sig omkring 8000 skadliga ämnen, varav 60 bedöms vara cancerframkallande. Rökning är också en vanlig orsak till lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Rökning försämrar också ens immunförsvar, kondition, blodtryck och fertilitet.

Även snusande är farligt. Det innehåller cancerframkallande ämnen, ökar risken för diabetes och skadar tandköttet. Det kan skada leder och muskler, hörseln och till och med ens möjligheter att bli gravid.

För den som är gravid kan snusandet öka risken för havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt, för tidig förlossning, missfall eller att fostret dör i magen.

Det här är bara några få exempel på de hälsorisker som finns med tobaksbruk.

Lagförslaget

Syftet med en sådan lag skulle inte nödvändigtvis vara – även om det givetvis vore bra – att befintliga tobaksbrukare skulle sluta, utan att framtida generationer av nordbor inte hamnar i missbruk som skulle skada deras hälsa.

Om folk vill köpa tobak på Systembolaget, eller likt Motståndsrörelsens Tobias Malvå tillverka sitt eget snus – kan det vara en frihet de får behålla. Jag förespråkar dock personligen att alla borde sluta använda tobak.

Säg att lagen skulle få effekt. Om några generationer kanske tobaksbruket mer eller mindre dör ut i Norden och då kan man börja fundera på att lägga ned försäljningen av det helt och hållet. Det är en fråga vi kan diskutera i framtiden.

Frågar ni mig borde vi förbjuda tobak så snart som möjligt.

Andra beroendeframkallande medel

Men lägg av, det finns ju långt mycket skadligare droger än tobak, hur ska man göra med dem?”, tänker kanske någon.

Alkohol är en av dem och redan idag begränsas försäljningen av det för folkhälsans skull. Vi vet att alkohol både är skadligt för hälsan och beroendeframkallande, därför har det också blivit allmänt accepterat att dess tillgänglighet begränsas. Även här hoppas jag på sikt att bruket försvinner, det finns ju ändå alkoholfria alternativ.

Läkemedel finns det också de som missbrukar. Här tillämpar samhället ungefär samma princip, endast apotek tillåts att sälja receptbelagda läkemedel. Det finns förstås fler rimliga anledningar för folk att använda läkemedel än alkohol, men det är ändå bra att läkemedel inte kan köpas hur som helst. Apotek är ett bra koncept.

Narkotika, såsom rökcannabis, kokain, heroin eller LSD, ska såklart vara helt förbjudet.

Vissa menar att även koffein och socker är beroendeframkallande droger, men jag kan tycka att det är lite väl drastiskt att förbjuda kaffe och bullar. När det gäller så pass milda ”droger” borde eget ansvar tillämpas.