NEDERLÄNDERNA. Operation ”Nexit”, Nederländernas svar på ”Brexit”, har på kort tid samlat in 56 000 namnunderskrifter. Initiativtagarna vill påvisa att det finns ett intresse för en folkomröstning även i Nederländerna.

I Brexits spår följer nu Nederländerna där en grupp människor startat en namninsamling för ”Nexit”. Man har på kort tid lyckats samla in 56 000 namnunderskrifter för ett utträdde ur EU. Trots detta ser utsikterna små ut för att en folkomröstning skulle äga rum. Initiativtagarna har dock uttryckt att de endast vill påvisa att det efter Brexit finns ett intresse för Nexit.

Det nederländska parlamentet avslog tidigare i veckan en motion från den så kallade högerfalangen som uppmanade till en folkomröstning så snart som möjligt. Motionen besegrades med 124 ledamöter emot och endast 14 för.

Källa:
56 000 namnunderskrifter för ”nexit”


  • Publicerad:
    2016-07-01 17:10