UTRIKES. Stödet för EU har under det senaste året sjunkit kraftigt i flera medlemsländer främst till följd av flyktingkrisen. Det visar en studie från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center.

Utvecklingen i Frankrike är speciellt anmärkningsvärd. Endast 38 procent av de tillfrågade fransmännen anser att det är en fördel att tillhöra EU. Det är en nedgång med så mycket som 17 procentenheter från förra året.

I Spanien har stödet för EU under samma period fallit med 16 procentenheter till 47 procent, i Storbritannien med sju procentenheter till 44 procent och i Tyskland med åtta procentenheter till 50 procent.

De väljare som är mest positiv till EU återfinns i Ungern och Polen. 72 procent av polackerna och 61 procent av ungrarna gillar EU. Polen och Ungern har däremot unionens mest EU-kritiska regeringar.

Enligt Pew beror missnöjet till största delen på EU:s agerande i flyktingkrisen. I länderna som analyserats anser en överväldigande majoritet att EU skött frågan illa.

I Grekland tycker 94 procent av de tillfrågade att EU misslyckats med att sköta flyktingkrisen, och i Sverige är 88 procent missnöjda. I de återstående åtta länderna är motsvarande andel mellan 60 och 80 procent. Sverige var det enda nordiska land som deltog i undersökningen.

I Grekland får också EU:s ekonomiska politik mest kritik. 92 procent av grekerna underkänner EU:s skötsel av ekonomin, mot 68 procent av italienarna och 66 procent av fransmännen.

Ungefär två tredjedelar av grekerna och britterna menar att mer makt bör återbördas från Bryssel till de nationella regeringarna. Det är en mycket större andel än i de andra undersökta länderna.

Källor:
Stödet för EU sjunker i många länder
Euroskepticism Beyond Brexit


  • Publicerad:
    2016-06-09 15:50