KRITIK. EU-parlamentet kritiserar i starka ordalag EU-kommissionen för befordringen av Jean-Claude Junckers närmaste man Martin Selmayr till EU-kommissionens generalsekreterare.

Tysken Martin Selmayr har de senaste åren arbetat väldigt nära EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Nyligen befordrades han plötsligt till att bli EU-kommissionens generalsekreterare, någonting som varit väldigt omtvistat.

EU-parlamentets inflytelserika budgetkontrollutskott anser att befordringen av Selmayr skett under “kuppliknande” former. Parlamentets inflytelserika budgetkontrollutskott röstade även i veckan för att uttrycka sitt missnöje mot tillsättningen av Selmayr.

EU-parlamentet uppmanade EU-kommissionen att “ompröva förfarandet för tillsättningen av den nya generalsekreteraren för att ge andra kandidater inom den europeiska offentliga förvaltningen en möjlighet att ansöka.”

Trots den skarpa kritiken mot Martin Selmayr och EU-kommissionen kräver inte EU-parlamentet att Selmayr ska fråntas sitt uppdrag som generalsekreterare.

Källa:
Hård kritik mot utnämning av generalsekreterare


  • Publicerad:
    2018-04-20 09:15