EU. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans berättar öppet om EU:s agenda mot de europeiska folken. Hans budskap är tydligt: Underkasta er ”mångfalden” eller gå under.

frans

I ett anförande från oktober 2015 berättar EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans om unionens agenda gentemot de europeiska folken. Eftersom detta totalt tystats ned både i massmedia och på nätet väljer Nordfront att uppmärksamma det.

Att vara vice ordförande för EU-kommissionen är en av de tyngsta poster man kan ha inom EU. Kommisionen är en av EU:s mäktigaste institutioner och består av en representant för varje medlemsland.

Kommissionen är också den institution som har ensamrätt på att lägga fram nya lagförslag. Detta innebär att inga nya lagstiftningar kan tillkomma eller ändras utan kommissionens medgivande. Med tanke på att kommissionärerna inte är folkvalda är det alltså byråkrater som har sista ordet angående vilka lagar som EU-parlamentet och EU-rådet sedan får rösta om.

I anförandet hymlar inte Timmermans om vad som är EU:s mål. Se det förbluffande anförandet nedan:

Talet översatt i textform:

Mångfald ses i vissa delar av Europa idag som ett hot. Med mångfald kommer utmaningar. Men mångfald är mänsklighetens öde. Det kommer inte ens i de mest avlägsna delarna av världen att finnas en nation som inte kommer att bli mångkulturellt i framtiden. Det är åt det håll mänskligheten går. Och de politiker som försöker locka sina väljare med ett samhälle som endast består av folk från en och samma kultur, försöker måla upp en framtid baserad på ett förflutet som aldrig existerat. Därför kommer den framtiden aldrig att inträffa.

Europa kommer att bli mångkulturellt, precis som alla andra delar av världen. Den enda frågan är: Hur hanterar vi den mångfalden? Och mitt svar på det blir att vi ser till att våra värderingar avgör hur vi hanterar mångfalden, och inte ger upp dessa värderingar för att avfärda mångfalden. Det hade förstört oss som samhälle. Om vi inte lyckas bra med detta, tror jag innerligt att Europa inte kommer att förbli det Europa vi byggt. Då hade Europa inte fortsatt vara en fridfull och frihetlig plats länge till.


  • Publicerad:
    2016-03-31 16:01