ABSURT. Alexander Bengtsson från Expo kallas som ”sakkunnig” till en rättegång mot två av Motståndsrörelsens aktivister. Detta trots att Bengtsson har som vana att ljuga om Motståndsrörelsen.

absurt

Sent på fredagskvällen den 16 december 2011 misshandlades den 44-årige småbarnspappan Tommy Lundén till döds av ett gäng ”mörkhyade” män på öppen gata i centrala Ludvika.

Svenska motståndsrörelsen höll kort därefter ett lyckat torgmöte för att protestera mot det svenskfientliga mordet.

Vänsterpartisten Daniel Riazat, mer känd som Lipsill, drog efter Motståndsrörelsens torgmöte ihop en egen demonstration mot rasism i Ludvika.

Den "antirasistiska" demonstrationen hölls under den svenskfientliga parollen "Jalla, jalla - Sverige åt alla", vilket upprörde många svenskar.

Den ”antirasistiska” demonstrationen hölls under den svenskfientliga parollen ”Jalla, jalla – Sverige åt alla”, vilket upprörde många svenskar.

Efter deras demonstration samlades Riazat med anhang i en lokal. När Motståndsrörelsen fick reda på att Riazats demonstration fört fram svenskfientliga budskap, beslutade sig en grupp aktivister för att ta sig till lokalen Riazat befann sig i för att uttrycka sitt missnöje.

Som vanligt när ”antirasister” håller ”öppna möten” var dock inte alla välkomna och när Motståndsrörelsen aktivister kom in i lokalen uppstod ett handgemäng.

Tre aktivister greps efter incidenten men rättsprocessen har därefter dragit ut på tiden, vilket Daniel Riazat beklagat sig över upprepade gånger i media. Nyligen beslutade sig dock åklagaren för att väcka åtal mot Pär Sjögren och Emil Hagberg. Sjögren misstänks för ofredande medan Hagberg är misstänkt för grov misshandel. Båda förnekar brott och bevisningen anses vara svag då till exempel alla vittnen utom Riazat själv pekar ut en annan person än Hagberg som den som ska ha misshandlat Riazat genom att slå honom i huvudet med en flaska.

Alexander Bengtsson - åklagarens expertvittne.

Alexander Bengtsson – expertvittne?

Kanske är det det dåliga bevisläget som gör att åklagaren nu har godkänt att Alexander Bengtsson, vice VD vid Stiftelsen Expo, kallas in som ”sakkunnigt” vittne i den kommande rättegången. Riazats målsägandebiträde skriver följande i ett yrkande som beviljats av åklagaren:

I egenskap av målsägandebiträde för Daniel Riazat får jag som sakkunnig åberopa Alexander Bengtsson […] att höras muntligen angående de tilltalade tilltalade Emil Hagberg och Per Sjögrens (sic!) ställning i Svenska motståndsrörelsen och om organisationens inriktning och verksamhet till styrkande av att brotten utgjort led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt och att ett motiv för brotten varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.

Målsägandebiträdet verkar alltså mena att Motståndsrörelsen ägnar sig åt organiserad brottslighet och vill att Alexander Bengtsson – som själv har bakgrund som ordförande för Ung Vänster i Halland – ska vittna för att bekräfta detta.

Bengtsson har tidigare ljugit om Motståndsrörelsen och påstått att Säpo klassar organisationen ”som det största hotet mot rikets inre säkerhet”, vilket inte stämmer (Säpo brukar påstå att Motståndsrörelsen är det största hotet inom ”vit makt-miljön”, inte det största hotet rent generellt).

Vidare har Bengtsson i ett blogginlägg skrivit att Motståndsrörelsen ”har genom åren attackerat åtskilliga fredliga antirasistiska arrangemang”, men det enda exemplet han listade som ”bevis” för det påståendet var en attack mot en antirasistisk konsert i Farsta som Motståndsrörelsen inte låg bakom. Bengtsson ljuger i samma blogginlägg om att Motståndsrörelsen ”premierar aktivister som ger sig på antirasister och antifascister”.

Rent allmänt är Bengtsson – trots att konkurrensen är hård – en av de mer pinsamma figurerna på Expo, vilket bland annat kan bevittnas i de här två filmerna nedan:

Fakta: EXPO

Stiftelsen Expo är en sionistisk privat stiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga allt som hyllar Sverige och eller kritiserar sionismen. Man har en nättidning expo.se och även en papperstidning som heter Expo.

Bakom finansiärerna finns flera kända sionister som använder organisationen för att bevaka sina politiska intressen i Sverige. En av dem är en viss Gabriel Urwitz som bland annat utpekas som skyldig till att miljardbelopp försvann ur Gotabanken på 1990-talet.

Robert Aschberg är styrelsemedlem i stiftelsen Expo och använder bland annat resurser från sitt mediabolag Strix-television för Expos räkning. Trogna medarbetare får frikostigt jobb inom Aschbergs mediasfär.

Sedan 2011 sitter även Mona Sahlin i Expos styrelse.

Expos trovärdighet har i allmänhetens ögon sjunkit drastiskt sedan starten. Många spekulerar i att det även kan bero på att en av grundarna författaren Stieg Larsson var idealisten som höll det hela flytande och att ingen tog över det efter hans bortgång.

Läs också:
Expos verksamhet och mål


  • Publicerad:
    2014-01-31 18:24