VÄNSTEREXTREMISM Två Expo-medarbetare som skulle fotografera deltagare på kärleksmanifestationen mot våld som hölls i Stockholm nu i helgen blev hätskt konfronterade av arga demonstranter.

I lördags hölls en demonstration mot våld i Stockholm. Då manifestationen arrangerades av personer i den ”Sverigevänliga”-sfären skickade vänsterextrema Expo två reportrar för att fotografera och åsiktsregistrera deltagarna.

Delegationen från Expo bestod av chefredaktör Anna Fröjd (850704-0080) och fotografen Michaela Palmkvist (790708-7105). Redan 2018 när Fröjd rekryterades till Expo kunde Nordfront avslöja att hon var sambo med en kriminell vänsterextremist, Arvid Hallberg (850218-6912), som är dömd för att ha försökt sabotera ett SD-torgmöte. Sedan detta avslöjades har både Fröjd och hennes vänsterextrema partner fått skyddad identitet. Palmkvist har inte skyddad identitet men försöker istället ljusskyggt att gömma sig bakom pseudonymen ”Mickan Palmqvist” där hon ändrat stavningen i både sitt för- och efternamn.

På demonstrationen blev Expo-reportrarna konfronterade av arga demonstranter ledda av opinionsbildaren som kallar sig ”Tobbe Larsson” och bland annat skriver för Frihetsnytt och tidigare var en ledande och kontroversiell företrädare för ND.

— Varför svarar inte ni på frågor när ni vill att andra ska svara på frågor hela tiden, frågar Larsson efter att han försökt få Expoiterna att kommentera Expos vänsterextrema rötter.

Inte heller ville Palmqvist, som fick mest frågor, ta avstånd från kommunismen trots att hon fick den frågan flera gånger av Larsson.

— Gå härifrån! började demonstranterna sedan att skandera till Expo-häxorna efter ett tag.

Expos judiska och vänsterextrema kopplingar

Expo förnekar idag sina vänsterextrema rötter och vill framstå som en politiskt obunden journalistisk verksamhet.

Sanningen är dock att den kriminelle, vänsterextreme och djupt svenskfientlige asiaten Tobias Hübinette var en av de drivande medarbetarna under tidningens tidiga år. ”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”, är Hübinette, som också varit aktiv i AFA, känd för att ha skrivit samtidigt som han arbetade med Expo.

Kopplingen till Hübinette vill Expo numera förneka, men att vänsterextremisten Stieg Larsson var en av tidningens grundare och efter sitt författargenombrott har blivit en viktig inkomstkälla för Expo, är ingen hemlighet. Larsson hade ett långt politiskt engagemang som kommunist bakom sig och hade bland annat varit i Afrika och tränat en marxistisk rebellgrupp i vapenhantering innan han började arbeta med Expo.

Även juden Robert Aschberg som länge har stött Expo har blodröd politisk bakgrund då denne var maoist i sin ungdom. Kommunism är också något som gått i familjen då Aschbergs farfar var känd som ”Den röde bankiren” på grund av sitt stöd till de mordiska bolsjevikerna i Ryssland.

Via Acta Publica och de tidigare bolagen Siren och Piscatus har både Aschberg och Mikael Ekman, som också sitter i Expos styrelse, haft öppna kopplingar till kriminella vänsterextremister med bakgrund i AFA.

Utöver Aschberg så har även de judiska oligarkerna George Soros och Gabriel Urwitz på olika sätt sponsrat Expo; Soros finansierade i hemlighet Expos misslyckade aktivistnätverk ”Tillsammansskapet” under valrörelsen 2014 och Urwitz har genom sitt investmentbolag Segulah sponsrat Expo.