Kampen för ett fritt Norden är varken enkel eller bekväm. Som kämpe i Motståndsrörelsen måste man således vara beredd till personliga uppoffringar. Tid, engagemang och ekonomiska medel måste lösgöras och ställas till tjänst. En grupp aktivister har utöver dessa självklara offer fått plikta med sin frihet.


Niklas Frost, politisk fånge.
Kampen kräver alltid offer. Om detta måste vi alla vara eniga. Det är dock en sak att i teorin villkorslöst svära trohet gentemot Saken – ett fritt Norden – och att i praktiken fullfölja de löftena när de sätts på prov. Svenska motståndsrörelsen har idag ett antal kämpar vilka spärrats in av ett korrumperat rättssystem på grund av sin dedikerade aktivism. Genom sina handlingar har dessa kamrater bevisat sig lojala – deras övertygelse var inte enbart ett utslag av tomma ord! Därför har vi alla en skyldighet att gemensamt visa praktisk solidaritet gentemot de fängslade kamraterna. Organisationen betraktar de fängslade som politiska fångar.

För att på ett organiserat sätt stödja kamrater vilka berövats friheten har Motståndsrörelsen inrättat Nationella fånghjälpen. Nationella fånghjälpens främsta syfte är att moraliskt och materiellt stötta de anslutna till Motståndsrörelsen, vilka har berövats sin frihet på grund av sin aktivism.

Vad Du kan göra
Självfallet är en fängelsedom alltid en stor utmaning för den enskilde. Såväl ekonomiskt som socialt. Men vi kan alla bidra med något till de fängslade och därigenom lätta på det orättfärdiga tryck de utsätts för.

Utöver att ge ekonomiska bidrag, vill Fånghjälpen kraftfullt uppmana de som har möjlighet att skriva brev till de fängslade kamraterna. Att tjugofyra timmar om dygnet vara nekad möjligheten till fri kommunikation, är en av de tuffaste utmaningarna frihetsberövade kamrater ställs inför. Genom att skriva brev kan Du bidra till att en politisk fånge får en behövlig kanal ut mot friheten.

Så; har Du möjlighet att skriva brev till de fängslade – såväl att brevväxla, som att ”bara” sända ett jul- eller gratulationskort – tveka då inte! Är du ansluten; vänd dig i första hand till din närmaste chef för att få tillgång till kontaktuppgifter. I annat fall kan Du direkt ta kontakt med Fånghjälpen.

Organisationen ombesörjer, via Nationella fånghjälpen, så att varje politisk fånge får tillgång till ekonomiska bidrag under sin tid i systemets Gulag. Har Du möjlighet att undvara ett mindre eller större belopp? Då är du varmt välkommen att sätta in dem på plusgironummer 38 59 01 – 4, skriv ”Fånghjälpen” i meddelandefältet.

Fullfölj Din plikt!
Som ansluten till Motståndsrörelsen, antingen som aktivist eller stödmedlem, så existerar det inga som helst giltiga skäl till att inte aktivt understödja sina fängslade kamrater. Även som icke-ansluten finns det goda skäl till att bistå svenskar som förlorat sin frihet i kampen för ett fritt Norden.

Fullfölj Din plikt – stöd de fängslade kamraterna!

Relaterad länk: Hovrättsförhandlingar i fallet Frost.


  • Publicerad:
    2008-12-11 00:00