INRIKES. På en skola i Halmstad har ett graffitikonstverk målats över elevernas skåp. En del av målningen föreställer ett kvinligt könsorgan, något som har väckt en del reaktioner.

Falkholt

I samarbete med Statens konstråd har Halmstads komun gett tjugo graffitimålare i uppdrag att göra ett konstverk var i en av komunens skolor. Graffitin täcker sammanlagt 180 kvadratmeter. I ett av verken målat av Carolina Falkholt syns två spretande ben och ett kvinnligt könsorgan, något som har väckt reaktioner på skolan där det går ungdomar så unga som tolv år. Bland annat har Håkan Wallin, ur stadens barn- och ungdomsnämnd, riktat kritik mot graffitimålningen och förklarat att det ”inte är okej bland unga elever”.

Söndrumsskolans rektor, Hans Åkerlund, förstår inte kritiken och menar att han har pratat med eleverna som enligt honom inte alls är upprörda. Åkerlund erkänner dock att han förstår viss kritik mot att man inte kan välja att slippa se graffittimålningen: ”Jag kan förstå argumentet att man vanligtvis kan välja vilken konst man vill se, genom att man söker sig till de platser där konsten finns. I det här fallet får eleverna inte välja, de måste infinna sig här.” Förövrigt menar Åkerlund att han känner stolthet över att just hans skola får inneha det här konstverket: ”Jag tänkte att nu kommer vi ha Sveriges mest kända konstverk och att det är något att vara stolt över.”

Graffitikonstnären själv säger att det kvinnliga könsorganet är ett återkommande inslag i hennes konst och att det inte är något att lyfta på ögonbrynen för. Till kritikerna som menar att det här inte är konst för yngre ungdomar säger Falkholt att de har fel. ”Det finns flickor som är sex år gamla som får sina kön ihopsydda och förstörda. När man blivit tolv tycker jag att det är dags att man börjar höra och prata om såna här saker”, säger Falkholt som vill normalisera konst som innehåller könsorgan.

Att kritiken ofta kommer från de äldre generationerna menar Falkholt beror på deras egna tankemönster: ”Kritiken säger mer om vad de vuxna tänker och deras referensramar. Jag har till exempel aldrig tänkt att det skulle vara några nätstrumpbyxor som benen är klädda i vilket vissa har påstått.” Fortsättningsvis säger Falkholt att hennes mål med graffitiverket är att göra skolan till en feministisk skola. Något som intresserar Hans Åkerlund som nu kommer låta skolan fokusera mer på feministiska frågor.

Källa:
”ingen som klagar på alla avbildade snoppar”


  • Publicerad:
    2013-09-17 20:30