FRÄMLINGSINVASIONEN. Nya siffror från Migrationsverket visar att hittills har bara 171 av de 7 600 rasfrämmande skäggbarn som fick tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen klarat av kraven.

”Barnen” som regeringen stiftade en särskild lag för att få behålla i Sverige ett tag till.

Den så kallade gymnasielagen antogs av riksdagen 7 juni 2018 med syftet att, mot gällande migrationslagstiftning, ge ”ensamkommande” skäggbarn som fått avslag på sina asylansökningar tillstånd att stanna i Sverige om de fortsatte att studera på gymnasiet.

Redan när lagen antogs var den hårt omdebatterad. Kritikerna menade att den gav illegala vuxna män från främst Afghanistan en helt obefogad amnesti och sände ut fel signaler. Försvararna, varav Centerpartiets Annie Lööf var en av de mest högljudda, menade att det var omänskligt att utvisa ”ungdomar” när de väl kommit hit, även om de visade sig vara vuxna.

Enligt en undersökning av tidningen Expressen, som omfattade ett systematiskt urval av de 8 357 avslagsbeslut som antogs omfattas av lagen, var 97 procent afghanska medborgare, oftast tillhörande folkgruppen hazarer. Av dessa var 99 procent unga män och alla saknade giltiga id-handlingar. 78 procent hade fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

Gymnasielagen vann en majoritet i riksdagen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som tvingades fram efter att Miljöpartiet hotat med att lämna regeringen ifall inte skäggbarnen fick stanna.

Till lagen knöts dock ett villkor: personen måste skaffa ett fast jobb på minst sex månader efter avklarade gymnasiestudier, annars väntar utvisning.

Fiasko och lurendrejeri
Ett år efter att lagen trädde i kraft visar nu siffror från Migrationsverket att endast 171 av de 7 600 illegala flyktingarna, som ursprungligen fick tillfälligt uppehållstillstånd i och med gymnasielagen, har klarat av kraven.

De flesta av de 7 429 som inte har klarat av kraven har ändå ansökt om förlängning av sina tillfälliga tillstånd. 781 av dessa har hittills fått avslag på sina ansökningar, och av dessa är 68 personer registrerade som utresta ur landet, enligt Migrationsverket.

Resultatet visar på ett svidande, men inte alls oväntat, fiasko för regeringen och dess stödpartier. Ett nederlag som framför allt bevisar tre saker:

För det första att hela gymnasielagen bara var ett gigantiskt lurendrejeri för att kringgå lagen och låta tusentals män i stridbar ålder helt utan asylskäl bli kvar i landet på skattebetalarnas bekostnad.

För det andra att regeringen ljög för svenska folket när den lovade att de som inte klarade av kraven om fullföljda studier och anställning om minst sex månader skulle utvisas. Hittills har bara 0,9 procent av dem som misslyckats verkligen lämnat landet. De övriga 99,1 procenten går sysslolösa, fortfarande utan asylskäl.

För det tredje att kritikerna mot gymnasiebluffen hade rätt när de hävdade att rasfrämmande män från tredje världen som lämnat sina familjer inte alls innebär något kompetensregn eller någon kunskapsreserv, utan i de flesta fall en social och ekonomisk belastning för Sverige.

För alla utan ideologiska skygglappar stod det redan från början klart att majoriteten av dessa skäggbarn aldrig skulle klara av att fullborda gymnasiestudier och få ett jobb, men att de däremot skulle vägra att åka hem och istället kräva att få hit sina familjer i så kallad anhöriginvandring.

Att myndigheterna nu ”misslyckas” med att skicka tillbaka dem som saknar asylskäl och inte uppfyller kraven riskerar dessutom att sända ut farliga signaler till såväl illegala invandrare som till migrationsprofitörer.

Fakta från SCB
Regeringspartierna S och MP har slagit sig för bröstet med att invandringen till Sverige minskar till följd av deras ”restriktivare” migrationspolitik. Detta är ännu en lögn. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 2019 så beviljades 119 577 nya uppehållstillstånd i Sverige.

119 577 personer motsvarar en medelstor stads hela befolkning. Så många kom hit på ett enda år. (2018 var det över 140 000. Siffrorna för 2020 är inte klara ännu.)

Av dessa personer var 21 958 asylsökande. 21 950 var personer från länder utanför EU/EES som fick arbetstillstånd. Men den största gruppen om 57 233 fick uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige.

Dessa fakta visar tydligt att de styrande i Sverige inte har någon tanke på att minska på takten för folkutbytet. När ”ömmande skäl” och blufflagstiftning inte är gångbara längre har man redan i samarbete med globalisterna i FN och EU börjat snickra på argumenten för nästa stora migrationsvåg: klimatkrisen.

Det ska bli intressant att se om det huvudsakligen är män mellan 18 och 35 år som drabbas hårdast även av imaginära stigande havsnivåer, skyfall och borttorkade skördar.


  • Publicerad:
    2021-03-23 15:30