KAMP. För att uppmärksamma Robert Mathews dödsdag har mediagruppen klippt ihop en film med delar av ett populärt tal som Mathews höll på ett möte med National Alliance.

Robert Jay Mathews, också känd som Bob Mathews, föddes den 16 januari 1953 och dog den 8 december 1984 i strid med amerikanska agenter.

Mathews grundade 1983 Bruders Schweigen, mer känt som The Order. Bruders Schweigen var en revolutionär, rasnationalistisk organisation som strävade efter att krossa den amerikanska staten och grunda en ny vit stat för att säkra den vita rasens överlevnad. Organisationen kom bland annat att begå en rad spektakulära och lyckade rån då de i en första fas strävade efter att bygga upp en krigskassa.

Det var denna kamp som kom att leda till Mathews död då en förrädare gjorde så att FBI fick upp spåret och lyckades hitta honom den 7 december 1984. Dagen efter – den 8 december 1984, för exakt 30 år sedan – dog Mathews i strid med amerikanska agenter som lyckades sätta eld på huset han befann sig i så att han brann inne.

Då det idag på dagen är 33 år sedan Mathews dog har mediagruppen klippt ihop en film som bland annat innehåller delar av ett känt och uppskattat tal som Mathews höll 1983, året innan han dog. Talet hölls på ett möte med National Alliance och offentliggjordes efter Mathews död av William Pierce. Pierce, som var ledare för National Alliance, tog inte avstånd från Mathews gärningar men menade att de varit förhastade. Hela talet går att läsa HÄR.

“Defeat never. Victory forever!”


  • Publicerad:
    2017-12-08 20:00