RECENSION. En underjordisk och till synes tröstlös kamp mot en korrupt stat som styrs av antivita och sionistiska krafter. Turners dagböcker är en politisk och actionladdad roman som handlar om en vit, rasmedveten grupp i det mångkulturella och kapitalistiska USA som går “all in”, inte så mycket för att rädda, utan för att krossa den västerländska civilisationen och ur askan bygga upp en ny.

turner

Turners dagböcker är den rasistiska högerns bibel.
— FBI

Den amerikanske nationalistiske aktivisten dr William Pierce, som bland annat grundade och ledde organisationen National Alliance fram till sin död 2002, skrev under sitt liv två kontroversiella romaner under pseudonymen Andrew MacDonald. Den första av dessa släpptes 1978 under namnet The Turner Diaries och gavs ut på svenska 2009 av Logik förlag med namnet Turners dagböcker.

Dagböckerna presenteras utifrån perspektivet av en fiktiv framtid: Året är 2099 och en vit nationalistisk civilisation har sedan en lång tid tillbaka ersatt den sionistiska och kapitalistiska verklighet vi lever i idag. Huvudpersonen Earl Turners dagböcker presenteras där som ett viktigt historiskt dokument som beskriver en av revolutionens hjältars kamp mot det korrupta systemet på ett väldigt personligt och ocensurerat sätt.

Själva berättelsen utspelar sig i slutet av 80-talet och Turner tillhör en kampgrupp i den underjordiska delen av en vit nationalistisk rörelse som benämns som Organisationen rätt och slätt. Motståndaren är den amerikanska regeringen med alla dess grenar som tillsammans och på samma avskalade sätt kallas för Systemet. Nyligen har Systemet förbjudit privatpersoner att äga vapen helt och hållet, en lag som man nu brutalt försöker genomdriva genom att låta svarta ligister, som kan kallar “ombud”, göra hembesök och genomsöka människors lägenheter. Detta blir startskottet för en intensifiering av Organisationens illegala aktiviteter, såsom taktiska sprängattentat och regelrätta avrättningar, då man gjort analysen att den nya lagen med dess konsekvenser kan vara just det som får bägaren att rinna över för den vita befolkningen och som får deras lojalitet att skifta från Systemet till Organisationen. Genom dessa aktioner vill man tvinga sina rasfränder att välja sida.

Dock uteblir den önskade effekten trots ett antal spektakulära och mer eller mindre välriktade terrordåd runt om i landet, då man bland annat spränger ett FBI-högkvarter i luften. Organisationen tvingas erkänna att man underskattat den vita befolkningens hjärntvätt, bekvämlighet och dekadens och att ett byte av taktik kommer bli nödvändig.

Earl Turner får genom berättelsen en allt viktigare roll inom Organisationen samtidigt som kampen blir allt svårare då Systemet ständigt vidtar nya åtgärder för att hitta och neutralisera politiska dissidenter och skrämma befolkningen till lydnad. Men med ett målmedvetet arbete, fanatiska och lojala medlemmar och strikt disciplin och organisering rör sig Organisationen sakta men säkert allt närmare sitt mål: Att säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn.

Förutom att det är en välskriven och spännande berättelse fullt med klockrena politiska analyser och intressanta ideologiska resonemang så är det en bok vi nationalsocialister kan lära oss mycket av. Det första är hur Organisationen opererar: Man har en utåtriktad del som sysslar med opinionsbildning och rekrytering helt öppet. Denna del av Organisationen får vi inte lära känna särskilt väl i boken, då Turner och de personer han lever och arbetar med egentligen inte har mycket alls med den att göra. De tillhör nämligen en underjordisk, militant del av Organisationen som lever i små kampgrupper bland skuggorna. Dessa grupper har ingen kontakt med den öppna delen och väldigt begränsad kontakt ens med varandra. Order kommer uppifrån i hierarkin, ofta utan vidare förklaring eller motivering till varför ett visst uppdrag ska utföras. Turner ställer sig faktiskt vid fler än ett tillfälle väldigt kritisk till de order han får. Trots detta är han obrottsligt lojal och i slutändan, när han ser effekterna av dessa aktiviteter i sin helhet, förstår han dess nödvändighet.

Dessutom är Organisationen konsekvent kompromisslös och stundtals väldigt brutal på ett sätt som enligt mig egentligen inte känns särskilt karaktäristiskt för vår ras. Det blir på sina håll orealistiskt och egentligen en av bokens få svagheter. Samtidigt utmanar detta läsaren att reflektera över vissa väldigt viktiga saker och ju längre in i boken jag kommer, desto mer övertygad är jag att det är just det som Pierce var ute efter. Hur långt är vi beredda att gå för att befria vårt folk? Kommer vi bli tvungna att sänka oss till våra fienders nivå för att göra det och kommer det i så fall vara värt det? Det är nämligen lätt att dra paralleller till Adolf Hitler och det nationalsocialistiska Tyskland. Trots det jämförelsevis radikala och kompromisslösa motståndet gentemot den globala världsmakten har nog de flesta nationella någon gång undrat om inte Hitler ibland visade för stor eftergivenhet gentemot en fiende som aldrig visar någon nåd, och om detta kanske bidrog till sionisternas och bolsjevikernas seger under andra världskriget? Hur hade vår värld sett ut ifall nationalistiska ledare som Hitler, Benito Mussolini eller Francisco Franco varit mer som Turner och hans Organisation? En annan sak som slår mig i detta sammanhang är hur skickliga våra fiender varit i det att man har vänt en av vårt folks bästa sidor, de altruistiska och sociala dragen som är så utmärkande för vår ras, emot oss på ett sätt som kanske försvårat kampen mer än något annat. Kommer vi kanske bli tvungna att ta till metoder som strider mot vår natur för att vår natur överhuvudtaget ska kunna överleva? Så här resonerar Turner själv om dessa frågor i boken:

Vi håller på att bilda kärnan till ett nytt samhälle, en helt ny civilisation, som kommer att uppstå ur askan efter det gamla. Och eftersom vår nya civilisation kommer att grundas på en helt annan världsbild än den nuvarande, kan den bara ersätta den andra på ett revolutionärt vis. Ett samhälle grundat på ariska värderingar och en arisk världssyn kan inte utvecklas fredligt ur ett samhälle som dukat under för den judiska andliga korruptionen.

Hur långt är vi beredda att gå i vår kamp för att bygga en framtida, vit civilisation för våra barn och ättlingar?

Hur långt är vi beredda att gå i vår kamp för att bygga en framtida, vit civilisation för våra barn och ättlingar?

Sammanfattningsvis är Turners dagböcker en välskriven och spännande politisk thriller där författaren lyckas beskriva en händelse många av oss föreställt oss, drömt om och kämpat för på ett genomtänkt sätt. Det märks att Pierce satt på en enorm kunskap; ideologiskt och politiskt likväl som tekniskt och militärt. Samtidigt väcker han relevanta frågor om den tid och den kamp som står framför oss och målar ett trovärdigt och personligt porträtt av en huvudperson som många läsare kan identifiera sig med. Boken är ett måste för alla som bryr sig om vårt folks överlevnad, vare sig du är en van läsare som behöver lite avkoppling från tyngre, mer ideologisk litteratur eller om du har svårt för den typen av böcker men ändå vill ha något uppbyggande att läsa.

Boken går att köpa på Nordfront förlag.


  • Publicerad:
    2016-04-16 17:25