JUDEFRÅGAN. En film som ligger på Youtube tar upp frågan om varför folk är så rädda för fakta om judar och öppen kritik av deras verksamhet som går ut över det egna folkets bekostnad.

I vårt samhälle är det ytterst tabubelagt att kritisera judar för deras negativa verksamheter. Varför är det så?

Personen bakom filmen tar sig an frågan och går igenom judarnas företeelser genom historien till nutid och förklarar vilket inflytande och makt de har över västvärldens folk och nationer.

Se filmen nedanför:


  • Publicerad:
    2017-10-17 08:15