MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordfront publicerar här fem frågor som nyligen inkom till Nordiska motståndsrörelsen och organisationens svar till frågorna.

1. Vad är det som tilltalar er hos nazismen?

Till att börja med är nazism ett skällsord som uppfanns av fiender till det Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet. Skällsordets effekt har därefter ökats genom otaliga lögner i media, kultur- och nöjesindustrin och är idag liktydigt ungefär med ”barnätande monster som lever på knark och hat”. Detta beskriver inte på något vis vår organisation eller våra representanter utan är snarare raka motsatsen.

Vi är nationalsocialister. Vad är det då som tilltalar oss med nationalsocialismen? Att vara en nationalsocialistisk organisation innebär inte att man bara är ett parti i mängden med smått annorlunda åsikter och förslag på reformer. Nej, nationalsocialismen är en komplett världsåskådning som har lösningar på alla existerande och framtida problem genom ett diametralt annorlunda tankesätt än det kapitalistiska och liberal demokratiska synsätt som idag är rådande.

Nationalsocialismen är en naturlig världsåskådning som till 100% bygger på respekt för naturen och dess lagar, fast anpassade till den moderna människan och den utveckling och framgång vi nått genom åren. Realpolitiskt utgår nationalsocialismen alltid från frågan ”Vad är bäst för vårt folk som helhet” och vill alltså ena folket istället för att splittra det genom klasskamp, könskamp, etnicitetskamp m.m.

Vi tilltalas av nationalsocialismen helt enkelt för att vi i första hand älskar vårt folk och vill säkra vår existens och frihet och i andra hand för att vi har respekt för naturen och dess skapelser och är trötta på att den moderna människan försöker sätta sig över denna. I denna inställning grundar sig också vårt motstånd till massinvandringen. Vi önskar bibehålla den biologiska mångfalden på jorden så som naturen har skapat den istället för att som nuvarande världshärskare utrota allt unikt och göra alla till en enda stor könlös blandras.

Läs även: Begreppet ”nazist”

2. Vad är era åsikter om judar?

Judarna är ett tätt sammansvetsat folk och har varit så sedan urminnes tider. De har en stark tradition av att vara etnocentriska och alltid hjälpa varandra framåt. Detta tillsammans med att de ofta agerat *censur* gentemot andra folkslag har placerat judarna i centrum av mycket av den *censur*. Jag ska nämna ett fåtal exempel.

Det är en tydlig majoritet judar som idag kontroller den globala finansiella infrastrukturen. Vi hittar här multimiljardärer som exempelvis Rotschild-klanen och George Soros som tillskansat sig sina förmögenheter genom att ta kontroll över en stor del av världens centralbanker, införa ränta och genom att bedriva så kallad derivathandel, alltså valutaspekulationer som påverkat hela länders ekonomier negativt. Det är alltså detta system som ligger till mycket grund för att göra de rika ännu mer förmögna och de fattiga ännu mer utblottade. Flera av världens krig har också uppstått på grund av att olika länder försökt slå sig fria från detta ekonomiska system.

Media i västvärlden ägs idag nästan uteslutande av judar. I Sverige har vi det mest kända exemplet (även om det finns många fler) i familjen Bonnier som kontrollerar en majoritet av all media som kommer ut. Att äga media handlar inte enbart om att förmedla nyheter till folket utan till stor del också om att forma människors åsikter och värderingar på samma vis som produktreklam får oss att konsumera just de företagens produkter. Genom att styra en majoritet av median kontrollerar man alltså också till stor del hur folk tycker och tänker, vad de kommer att rösta på o.s.v.

Att vi har en fri vilja och kan stå emot detta är en naiv illusion som är enkel att slå hål på. Exempelvis kan vi återigen jämföra med produktreklam: Alla människor tror att de är immuna mot reklam och aldrig köper något bara för att de ser det i en reklam, ändå är reklambranschen en industri idag som omsätter tusentals miljarder dollar varje år. Är företagsledarna idioter som kastar alla dessa pengar i sjön eller kan det vara så att det faktiskt går att styra folks tankar och handlingar genom aktiv påverkan (läs: hjärntvätt)? I Sverige och många andra länder, framför allt i västvärlden, är det judar som i stort har monopol på marknaden när det kommer till att påverka människors åsikter.

En liknande ägarstruktur, alltså med en majoritet judar, kan vi även se i bland annat underhållningsindustrin där nästan uteslutande alla Hollywood-filmer regisseras och produceras av judar, även i Sverige där bland annat Svensk film, SF, ägs av tidigare nämnda familjen Bonnier. Också inom internet (Google, Youtube och Facebook ägs exempelvis av judar) och i den skadliga pornografi-branschen är judar dominerande.

Sista exemplet jag vill ta upp som är viktigt är att världens idag mäktigaste och mest krigiska land, alltså USA, har en mångårig historia av starkt judiskt inflytande. Nästan samtliga presidenter, med bara ett fåtal undantag, har haft flertalet judiska rådgivare bakom sig – inte alltid i majoritet, men i klar överrepresentation gentemot hur stor del av det amerikanska folket de utgör. Donald Trump är inget undantag.

Alla dessa ovanstående upptagna fakta, som egentligen bara skrapar på ytan av problemet, gör att vi har väldigt svårt för många judar. Däremot inser vi självklart att inte alla judar ingår i några världsomfattande ondskefulla nätverk, eller att alla som ingår i dessa nätverk är judar.

3. Vad har ni att säga om Nazityskland och förintelsen?

Återigen är nazi en fruktansvärd formulering som jag inte uppskattar. Det nationalsocialistiska Tyskland har jag däremot mycket gott att säga om. Hitler lyckades på bara ett fåtal år få en nation som fullständigt låg i ruiner att blomstra och lyfta den till en av världens främsta. Arbetslösheten försvann helt och hållet, det psykiska välmåendet hos folket ökade markant, infrastrukturen byggdes upp och otroligt framstående prestationer inom såväl forskning som idrott och kultur frambringades. Man tog i Tyskland fram en socialpolitik som de svenska socialdemokraterna i stort sett sedan kopierade rakt av och använde för att skapa grunden för många av de arbetarrättigheter och djurskyddslagar vi ser som självklara idag.

Läs även: Hitler och Tredje riket

Vad gäller förintelsen så är detta en propagandalögn uppdiktad av de som segrade i andra världskriget. I alla krig i historiens gång har alltid förlorarna nedvärderats och demoraliserats med lögner och hån. Detta har även skett efter andra världskriget, men hetsen och lögnerna mot Tyskland blev större än vi någonsin tidigare skådat i historien (eftersom det var den största konflikten någonsin samtidigt som propagandan som modern vetenskap började fulländas först i samband med världskrigen).

Jag har själv lagt hundratals timmar på att läsa ”bevis” och dokumentation från såväl förintelsetroende som förnekare och måste säga att jag ännu så länge inte funnit ett enda otvivelaktigt bevis på att den ägt rum. Det fanns arbetsläger som fungerade liknande dagens fängelser och självklart dör människor när det råder ett brinnande världskrig, men någon orkestrerad och planerad industriell massavrättning av människor har helt enkelt inte existerat i Tyskland.

4. Er politik förespråkar varken demokrati eller människors lika värde och rättigheter. Varför väljer ni då att sprida era åsikter och er politik med hjälp av ett demokratiskt uttryckssätt?

Vi förespråkar absolut demokrati. Vi har inte samma synsätt på vad demokrati är för något som de som idag styr utan istället är vår syn betydligt mer lik den grundläggande tanken om demokrati som formades hos grekerna. Dessa greker, alltså de som uppfann demokratin, hade vänt sig i sina gravar om de fått höra att demokrati idag är att likställa med att vilja blanda upp alla människor i världen, att kunna köpa folkets röst genom att äga media och att propagera för demoralisering och degenerering. För oss är demokrati folkstyre och det är vi för.

Vi vill bibehålla mötes-, demonstrations- och yttrandefrihet och till och med utöka den gentemot hur den ser ut idag där man de facto inte får vara kritisk mot vilka grupper man vill i samhället utan att sättas i fängelse.

Läs även: Är vi fiender till demokratin som bör förbjudas av staten?

Vi är också för att alla medborgare i det Nya Norden ska ha exakt samma rättigheter oavsett ålder, kön eller bakgrund.

Den enda åsikten du försöker tillskriva oss som jag håller med om att vi har i din frågeställning är floskeln om alla människors lika värde. Det finns ingen människa på jorden som tycker att alla är lika värda. Inte en enda. Alla värderar givetvis sin egen dotter eller son före en främmande människa på stan, alla värderar en människa som uppfinner botemedlet mot cancer högre än en dömd pedofil o.s.v. Allas lika värde är bara en tom floskel, ett naivt mantra som inte betyder något alls.

5. Alla vi som lever på denna jord är människor och vi har själva hittat på konceptet länder, varför ska man då behandlas olika bara för att man är från ett annat land eller råkar vara född på en viss plats?

Det är helt korrekt att vi själva hittat på begreppet länder. Landsgränserna är dock inte påhittade utan är något som våra förfäder har kämpat hårt för under historiens gång och offrat mycket blod, svett och tårar för. Det är ingen slump att du som svensk föds i Sverige – det är dina förfäders slit och krig du har att tacka för det.

Vårt DNA är heller ingenting som vi hittat på utan något som naturen har skapat. Under historiens lopp, under tusentals år har vi sedan hållit oss med våra egna och skapat unika kulturer och religioner som hänger ihop med våra rasliga egenskaper. I alla tider, ja fram tills väldigt nyligen då, har man sett detta folk som sina egna och på alla andra folk på ett annat vis. Att vara stolt över vem man är, sitt ursprung och sitt blod och att vilja bevara detta är något fullt naturligt.

Läs även: Den kvasireligiösa föreställningen om slumpen

Ingen människa ”råkar” heller födas på en viss plats, man föds där ens mor föder en. Man är alltså en länk i en kedja och inte någon slumpmässigt placerad person på världskartan.


  • Publicerad:
    2017-09-25 12:30