Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Svar på frågor om nationalsocialismen

NATIONALSOCIALISM. Martin Saxlind kommenterar här söndagens försök till ideologisk debatt i Radio Nordfront och de frågor som rests efter debatten.

Vad är nationalsocialism?

IDEOLOGI. Nordiska motståndsrörelsen bekänner sig helhjärtat till den nationalsocialistiska världsåskådningen.

Var det fel att spärra in judar under andra världskriget?

HISTORIA. Att sex miljoner judar skulle ha gasats i den ”förintelse” som igår uppmärksammades internationellt är förstås en stor lögn, men var det fel att internera människor i arbetsläger som tyskarna gjorde? Tobias Lindberg försöker här reda ut frågan.

Är medlemmar i Motståndsrörelsen mer kriminellt belastade än genomsnittet?

KOMMENTAR. Organisationens ledare Simon Lindberg ger svar på tal kring mediedrevet riktat gentemot Nordiska motståndsrörelsens medlemmar där dessa framställs som kriminella.

Svar på frågor om Tredje riket, judar, demokrati och gränser

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordfront publicerar här fem frågor som nyligen inkom till Nordiska motståndsrörelsen och organisationens svar till frågorna.

Är vi fiender till demokratin som bör förbjudas av staten?

IDEOLOGI. Martin Saxlind bemöter i den här artikeln påståendet att Nordiska motståndsrörelsen är antidemokratisk och därför borde förbjudas av den demokratiska staten.

Simon Lindberg svarar en SD-sympatisör

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Dagligen får vi in flertalet e-post med olika funderingar och frågor som berör den nationella kampen och vår organisation. Här publiceras ett av alla brev.

Är vi högerextremister?

NATIONALSOCIALISM. Vi blir i media ofta kallade för högerextremister. Stämmer detta påstående, är vi högervridna?

Simon Lindberg svarar på frågor från följarna till Nordfronts ryska VK-sida

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Organisationens ledare svarar här på utvalda frågor som skickats in från ryska följare.

E-post till organisationen: Er syn på andra nationella?

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. En person undrar och får här svar på vilken syn Motståndsrörelsen har på övriga nationella organisationer och partier.

Klas Lund svarar

Vi får ofta in mejl med frågor. Ett sådant mejl med ett flertal frågor skickades nyligen in till redaktionen. Klas Lund besvarar i denna artikel frågor om bland annat Motståndsrörelsens syn på andra nationella organisationer, partipolitik, rasfrämmande stödmedlemmar, handikappade, religion samt staten Israel.

När kommer Motståndsrörelsen till min stad?

Vi får ofta in meddelanden till Motståndsrörelsen via e-post och artikelkommentarer där avsändaren önskar att vi ska komma till just dennes hemort för att sprida budskapet.

Vanliga frågor

När våra aktivister är ute och säljer denna tidning på gator och torg möter de många människor som ställer frågor om vår kamp. Denna artikel tar upp några av de vanligaste frågeställningarna, både absurda sådana och mer normala.