INRIKES Under åren har polisen kritiserats från flera håll då man utövat övervåld, men inte mycket verkar göras åt problemen. Nordfront har samlat en bunt Youtubeklipp och exempel på detta.

Den svenska polisen har under lång tid kritiserats för att man utövar oproportionerligt våld mot personer man av någon anledning vill omhänderta. Nordfront har samlat några exempel, då detta blivit ett mönster. Vi börjar med när några fotbollssupportrar frihetsberövades och en polis kläckte ur sig det bevingade citatet ”ska jag bryta fingret av dig”.

På Youtube finns en rad samlingsklipp där poliser beter sig illa. Till exempel kan man i början av detta klipp se kravallpolis angripa en man som håller händerna över huvudet.

Värt att nämna är att det inte går att utesluta att en viss del av polisens våldsanvändning kan vara befogad, men filmerna innehåller exempel på våldsanvändning som knappast kan anses vara laglig.

I början av nedanstående samlingsklipp kan en polis ses knuffa en person som därefter faller över en kant, uppenbarligen inte i syfte att gripa personen.

Cirka två och en halv minut in i denna film kan polisen ses knuffa ner en person i marken, tydligen inte heller denna gång i syfte att gripa personen.

I ett unikt fall dömdes en polis i Helsingborg då han misshandlat en intagen berusad ungdom på polisstationen. Anledningen var att misshandeln, där han sparkar på den liggande ungdomen, fastnade på film. Detta verkar vara ett minimumkrav för att få poliser dömda, då de ofta täcker upp för varandra.

I en annan film haglar batongslagen över en liggande man i Rinkeby. Här hamnade polisen på film, något man inte räknat med.