INRIKES Maskerade går de in i en cell och kommer ut med koder till mobiltelefoner. När den sönderslagne häktades advokat kräver att den erhållna bevisningen underkänns, vägrar särskilda åklagarkammaren att ta sig an fallet.

Ystad tingsrätt har tilldelats ett mål som normalt tillfaller särskilda åklagarkammaren, men som denna av oklara orsaker den här gången valde att avstå från att inleda någon förundersökning om.

På fredagen krävde den 30-årige huvudmannen i en omskriven narkotikahärva på Österlen via sin advokat att bevisningen erhållen från hans mobiltelefoner stryks från målet. Han åberopade härvid sättet på vilket polisen den 19 april i fjol ska ha kommit över denna information.

Film från övervakningskameror visar hur fem poliser från den regionala insatsstyrkan vid 14-tiden denna dag träder in i en cell i arresten i Lunds polishus. Fyra av dem är iförda balaklavor, en handskar med förstärkta knogar.

Med sig har de ett beslut om biometrisk autentisering som berättigar dem att genom fingeravtryck alternativt ansiktsigenkänning förskaffa sig tillträde till den misstänktes telefoner. Det visar sig dock att den häktade inte nyttjar någon av dessa funktioner. Ut ur cellen träder poliserna efter en stund med pin-koderna till mannens mobiltelefoner nedskrivna på ett papper.

Under fredagens förhandlingar i Ystads tingsrätt angav den häktade att han vid detta tillfälle utsattes för grov misshandel bland annat genom knytnävs- och batongslag. Han anförde vidare att hans fysiska tillstånd efter misshandeln bevittnades av övrig personal samt att han omgående inkom till polismyndigheten med en anmälan om vad han utsätts för.

Mannens advokat Andreas Ljungberg åberopade dels Europakonventionens allmänna bestämmelser mot tortyr och för rätten till en rättvis rättegång, dels det faktum att

  • den beslutade biometriska autentiseringen utan auktorisering ersattes av förhör.
  • den misstänkte inte gavs möjlighet att kontakta sin försvarare.
  • den misstänkte inte fick sina rättigheter upplästa.
  • det inte dokumenterades vad som yttrades vid tillfället.
  • speciella åklagarkammarens motivering till sitt avslag var att ”saken uppenbart” inte ”går att utreda”.
  • speciella åklagarkammaren vägrat att ens studera övervakningsfilmen och förhöra de inblandade.
  • polismyndigheten skickat ett pm till kammaren, där det hävdas att inget våld nyttjats vid det aktuella tillfället.

Att tingsrätten på detta vis prövar bevisningen i ett fall är högst ovanligt.