FOLKUTBYTE Tankesmedja lyfter i en rapport fram något som påstås vara problematiskt; att finländare har svårt att lita på och öppna upp sig för utlänningar. Enligt rapporten ska resonemanget om integration svängas så att finländarna ska integreras i sitt eget land.

Statsminister Sanna Marins finländska regering, som leds av kvinnor och en bög, har planerat att fram till år 2030 importera 50 000 nya utländska arbetare för att råda bot på arbetskraftsbristen i landet. Enligt regimen är det inget problem i sig med att importera utländsk arbetskraft, problemet ligger i att finländarna inte spelar med och är rätt misstänksamma mot utlänningar.

Tankesmedjan Agenda, som beskriver sig som: ”en liberal tankesmedja i Finland med stark nordisk och europeisk förankring”, har lägligt släppt en rapport vid namn ”Varför förväntas bara VI anpassa oss?”. Rapporten har haft i uppgift att ta fram en strategi för att utländska arbetare ska trivas i Finland och således stanna på arbetsmarknaden i landet. Läxan man lär sig från rapporten är föga förvånande den uråldriga floskeln: ”Det största problemet är den strukturella rasismen”

Ingrid Biese, ”forskare” vid Social- och kommunalhögskolan har tillsammans med journalisten Jeanette Björkqvist författat rapporten. Kvinnorna har förutom att förlita sig på ”forskning” och statistik intervjuat utländska arbetstagare i Finland samt arbetsgivare som anställer utländsk arbetskraft. Av sina intervjuer, ”forskning” och statistik drar Biese oförväntat slutsatsen:

Vi är alla rasister, utan att alltid veta om det. Vårt samhälle bygger på rasistiska grundpelare och även om vi menar väl så inser vi inte alltid strukturerna.

Finländare ska "lära sig att bättre förstå" de människor som tvingas på dem

Enligt rapporten ska tankesättet om integration svängas totalt upp och ner; det är finländarna som ska integreras och det enda som bör diskuteras är hur finländarna ska anpassa sig så att främlingarna ska trivas bättre.

Harriet Okumu-Nisula, en afrikansk kvinna som kom till Finland 2015 säger till Svenska YLE att det är ett attitydklimat som försvårar för invandrad arbetskraft. Hon menar att en lösning är att skapa tillit mellan människor. Hon föreslår enkla saker som att gå på naturpromenader och afterwork tillsammans. Som en annan, förmodat obligatorisk lösning föreslår hon ”interkulturell utbildning” på arbetsplatser. Till Svenska YLE säger hon:

– Finsk kultur är byggd på ärlighet och tillit, hur ska vi få finländarna att öppna upp och lita på utlänningar? Jag tror att man måste börja ha interkulturell utbildning på arbetsplatserna.

Som av en händelse diskuteras det inte överhuvudtaget om hur man ska få upp natvititeten i landet, utan etablissemanget verkar vara nöjda med alla orsaker man kan gräva upp för att intensifiera folkutbytet. Finlands födslotal är ett av de lägsta i världen, med enbart 1,37 barn födda per kvinna år 2021.