JORDBRUK. Finlands jord- och skogsbruksminister lovar att finska jordbruk nästa odlingssäsong inte kommer att lida brist på utländsk arbetskraft. Han går inte närmare in på hur tillgången ska säkras, men garanterar snabbare och bättre planeringsarbete.

Finlands jord- och skogsbruksminister, Jari Leppä (C). Foto: Lauri Heikkinen / Premiärministerns kontor i Finland. (CC BY-SA 2.0).

Som grund för sitt utställda löfte om god tillgång på utländska säsongarbetare för finskt jordbruk i vår pekar skogs- och jordbruksminister Jari Leppä (C) på två punkter:

  •  att detta års planeringsarbete utförs med särskilt stor omsorg.
  •  att det påbörjats tidigare än förra årets planeringsarbete.

Många finska jordbrukare klagade den gångna odlingssäsongen på att det fanns för få tillgängliga utländska säsongsarbetare.

Nu utlovar alltså jord- och skogsbruksministern att detta problem kommer att vara löst till nästa säsong.

Vi vill säkra och vi ska säkra att det finns tillgång till säsongsarbetskraft. Det ordnar sig” uppger han till tidningen Helsingin Sanomat.

Enligt tidningen har jord- och skogsbruksministeriets årliga planering av den hälsomässigt säkra leveransen av säsongsarbetare till de finska jordbruken redan inletts – vilket är tidigare än tidigare år.

Vi är bättre förberedda den här gången”, kommenterar minister Leppä.

Han betonar vidare att man nu kommit till insikt om orsakerna till den tröga planeringsprocessen förra året – samt att man ser en stor utvecklingspotential i ”utökad flexibilitet”.

Redan i början av detta år kommer jord- och skogsbruksministeriet att presentera sitt förslag på nya riktlinjer för hanteringen, utlovar ministern.

Leppä låter även förstå att grundkonceptet för hur säsongsarbetarna ska föras till Finland är samma som förra året:

De ska hämtas från länder utanför EU och transporteras i chartrade flygplan.

Man kommer i år likt förra året förvissa sig om att de utländska jordbruksarbetarna inte bär på coronaviruset.


  • Publicerad:
    2021-01-05 13:45