INRIKES. Såväl för EU:s maktelit som för svenska branschorganisationer är säsongsmigration lösningen på jordbrukets behov av arbetskraft. Nu när EU åter öppnar gränserna, lägger ansvariga därför hellre ner en jordbruksutbildning för svenskar.

Bild: Pixabay.

Behovet av tillfällig arbetskraft under högsäsong inom jordbrukssektorn ska enligt EU-reglerna lösas med öppna gränser och fri rörlighet av arbetskraft.

Många krisande jordbruksföretag i EU-länder har därmed gjort sig beroende av importerade lågavlönade säsongsarbetare för sin verksamhet.

Coronakrisen tvingade sedan genom stängda gränser EU-länder att försöka hitta andra sätt att täcka jordbruksföretagens behov av arbetskraft under högsäsong.

Ett svenskt exempel på detta var projektet där Hvilan utbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen skulle utbilda arbetslösa svenskar i jordbruksarbete.

Nu tillkännager utbildningsföretaget för SVT att utbildningen läggs ner redan innan den startat. EU har nämligen beslutat att åter tillåta gränsöverträdande för arbetskraft inom livsmedelssektorn.

— Utbildningen kom till på uppdrag från branschen men nu verkar det som att de löser det själva, kommenterar Jan Andersson, delprojektledare på Arbetsförmedlingen, till SVT.

Marcus Söderlind, ordförande i branschorganisationen LRF:s sektion för trädgård, kommenterar:

— Det handlar om att få hit erfarna arbetare där man ofta har en personlig anknytning och det här rekryteringsprocesserna börjar ju ofta så tidigt som i oktober året innan.

Varför erfarenhet inte skulle kunna skaffas av svenskar eller varför personlig anknytning till dem inte skulle kunna uppstå, framgår inte av intervjun.

I debatten har annars ofta synpunkterna framförts att svenskar skulle vara för ”veka” för de de hårda arbetsvillkoren inom jordbruksarbete samt att lönerna är för låga för dem.

Sedan 2019 gäller för för arbete inom bär- och frilandsodling en minimilön på 96 kronor. Dock påstås löner under den gränsen ändå förekomma.

Ingen i reportaget sätter säsongsarbetskraften inom jordbruket i relation till vår krisberedskap, vilken annars har kommit upp till debatt under coronakrisen.


  • Publicerad:
    2020-06-04 10:50