NORDEN. Det norska bolaget Kongsberg och finska Patria inleder samarbete om framtidens luftvärnssystem.

Nordens kapacitet att säkerställa kompetensen och förmågan att även i fortsättningen utveckla egna vapensystem har åter igen förbättrats. Detta efter att norska Kongsberg och finska Patria utlyst att öka samarbetet i utvecklingen av nya luftvärnssystem och missiler.

Som första steg i samarbetet mellan de två bolagen grundas ett kompetenscentrum i Finland där framtida vapenteknologier kommer att utvecklas. Frukterna från samarbetet kommer direkt att nyttjas i den kommande finska militära upprustningen, där ny försvarsteknologi tas in för att ersätta äldre system.

De två bolagen har tidigare samarbetat med norska NASAMS-systemet (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Bland framtida projekt finns även ett modernt system för kustförsvar.

Källa:
Patria ja Kongsberg perustavat ohjusteknologiakeskuksen Tampereelle


  • Publicerad:
    2018-01-16 21:00