Dagens datum 25 juni: Den 25 juni 1941 anfaller Sovjetunionen grannlandet Finland utan föregående krigsförklaring. Därmed startar Finlands fortsättningskrig.

Fortsaettningskriget

Tack vare det heroiska finska motståndet under vinterkriget lyckades landet undkomma en sovjetisk ockupation av hela landet. Vid freden i mars 1940 tvingades dock Finland att avträda en tiondel av sitt territorium samt  ”arrendera” ut strategiskt viktiga områden till den sovjetiska militären. Närmare en halv miljon finnar blev efter freden hemlösa efter att deras hemtrakter ockuperats av sovjet.

De sovjetiska kraven på Finland fortsatte även efter att fredsavtalet skrivits under. Men krävde bland annat att få fritt transitera soldater till de ”arrenderade” baserna, man krävde också att få kontrollen av Petsamo. Den sovjetiska regeringen avsåg att Finland skulle gå samma väg som de baltiska staterna, som annekterats sommaren 1940. Den sovjetiske utrikesministern Molotov begärde i november 1940, vid ett besök i Berlin, lov om att få anfalla Finland. Begäran fick dock avslag från den tyske ledaren Adolf Hitler.

Den finska regeringen och militärledningen var smärtsamt medvetna om de sovjetiska avsikterna, så man försatt ingen tid. En snabb upprusning av militären tog vid och man sökte bundsförvanter. Det självklara valet av bundsförvant blev Tyskland, som vid tiden förfogade över den mest kraftfulla krigsmakten som mänskligheten skådat.

Under våren 1941 intensifierades kontakterna mellan finska och tyska militärer och politiker. Det finska ledarskapet blev snart invigda i den tyska planen för att förekomma Sovjets plan för anfall mot Västeuropa. Under sommaren 1941 stationerades även tyska trupper i landet, och den 15 beordrades en fullständig mobilisering av den finländska krigsmakten.

Den finska armén i juni 1941 var en helt annan jämfört vid Vinterkrigets inledning. Man förfogade över närmare 500 000 soldater, rikligt med utrustning och artilleri.

Den 22 juni 1941 inledde Tyskland operation Barbarossa, det fullskaliga anfallet mot Sovjetunionen. Finlands regering förklarade sig neutralt och tillät inte tyska anfall från landets territorium. Man hade dock förutsett den sovjetiska reaktionen och inledde därför vissa defensiva operationer, så som minering av viktiga farvatten i Östersjön och gruppering av försvarsförband vid gränsen.

KUVAvarapresidenter_19611010_Ryti_0

Risto Ryti

Sovjetiska styrkor inledde krigshandlingar mot Finland redan under den 22 juni, då bland annat finska krigsfartyg bombades samt andra mål i Finland besköts med artilleri från det ”arrenderade” Hangö. På morgonen den 25 juni anföll närmare 500 sovjetiska bombplan städer och samhällen på många platser i Finland. De sovjetiska bombplanen orsakade stor skada och många civila finländare dödades.

Kort efter anfallet, under samma dag, röstade den finska riksdagen om att förklara fienden krig, beslut fattades om att Finland var i krig och att man skulle försvara sig. Dagen efteråt höll landets president Risto Ryti ett radiotal :

Våra möjligheter att klara av kriget framgångsrikt är denna gång helt annorlunda än sist då vi stod ensamma i trycket av österns stora jätte. Det stortyska rikets krigsmakt under sin geniala ledare Hitlers kommando står i förbund med oss i kampen mot Sovjets krigsmakt.

Finland var återigen i krig med Sovjetunionen. Kriget kom att pågå under tre år, och närmare 60 000 finländska soldater offrade sina liv för att försvara fosterlandet.

Nordfronts historieredaktion kommer att återkomma med fler Dagens datum-artiklar rörande Finlands fortsättningskrig.


  • Publicerad:
    2014-06-25 18:00