NORDISKA HJÄLTAR Jan Kjellberg var den sista soldaten från det svenska frivilligkompaniet i livet. Han har nu avlidit vid 97 års ålder.

Jan Kjellberg var en av alla nordiska krigshjältar som ställde sig på Finlands sida under fortsättningskriget. Idag meddelas det att krigshjälten har gått bort vid 97 års ålder.

Kjellberg anmälde sig till det svenska frivilligkompaniet, och anlände till frontlinjen vid 18 års ålder.

Han kom senare att delta i striderna vid Jandeba på Svirfronten 1942-1944, och slaget vid Tali-Ihantala på Karelska näset sommaren 1944.

Svenska frivilligkompaniet upplöstes senare på hösten 1944. En annan känd medlem i kompaniet var krigshjälten och nationalsocialisten Gösta Hallberg-Cuula.

Kjellberg skildrar sina upplevelser från fronten i boken ”Barnet som ingen ville ha”. Om kriget skriver han:

Den som varit med har svårt att förklara och den som inte varit med har svårt att förstå”.