FINLAND. Finlands DO säger att nationalsocialister inte borde ha varken yttrandefrihet eller mötesfrihet eftersom syftet är att ”kränka andra människors rättigheter”.

Finlands diskrimineringsombudsman menar att polisen borde förbjuda Motståndsrörelsen från att demonstrera. Enligt specialsakkunnig Robin Harms vid Diskrimineringsombudsmannens byrå har Motståndsrörelsen inte rätt till varken yttrandefrihet eller mötesfrihet.

Till Yle Huvudstadsregionen säger Harms att om syftet med verksamheten och användandet av yttrandefriheten är att kränka andra människors rättigheter så skyddas inte verksamheten i grundlagen eller i människorättskonventionerna vilket är juridiskt bindande.

Han menar också att de som hänvisar till olika grundrättigheter för att kränka andra rättigheter gör sig skyldig till missbruk av rättigheterna.

Diskrimineringsombudsmannens byrå ska nu föra en dialog med polisen om det här.

Överkommissarie Seppo Kujala vid Helsingforspolisen tar inte ställning till Diskrimineringsombudsmannens utlåtande utan hänvisar till Polisstyrelsen. Kujala säger att alla får demonstrera och att polisen inte kan förbjuda det på förhand

Riksåklagarämbetet beslöt i slutet av oktober att inte väcka talan om att förbjuda Motståndsrörelsen. Polisstyrelsen funderar dock fortfarande på att väcka talan om att förbjuda rörelsen.

Källa:
Diskrimineringsombudsmannen: Polisen borde förbjuda nynazistmarsch


  • Publicerad:
    2016-12-05 14:25