Nedan följer det förhör som hölls i torsdags med Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland. Förutom Fredrik Vejdelands inställning kan man utifrån förhöret också ana vad JK är ute efter. Ett par frågor som ställdes av förhörsledaren får anses som ganska udda och är högst sannolikt ett beställningsjobb från Säkerhetspolisen. Döm själv om något av detta kan anses utgöra ”hets mot folkgrupp”. Förhöret nedan:

Fredrik underrättas om misstanke gällande yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp då han som ansvarig utgivare för webbplatsen http://www.nordfront.se den 22/5 2012 har en artikel publicerad ”Negerpappa stoppar sitt barn i en tvättmaskin”, samt kommentaren ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark” till artikeln ”Gyllene grynings ledare tar inte avstånd från våld mot mot invandrare”. Yttrandet utgör hot eller uttryck för missaktning mot folkgrupper.

Fredrik tillfrågas om han har förstått misstanken.
Fredrik har förstått misstanken.

Vad har du för inställning till de yttranden som är ansedda som hets mot folkgrupp gällande artikeln ”Negerpappa stoppar sitt barn i tvättmaskin” samt kommentaren ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svenska mark”?
Jag förnekar brott gällande artikel, vi är en tidning som skriver om nyheter, det är inget konstigare än så.
Jag förnekar brott gällande kommentaren.

Förhörsledaren visar artikeln för Fredrik.
Vad innebär artikelns innehåll? Enligt JK utgör den ett hot eller uttryck för missaktning mot folkgrupp.
Sådana här saker ser man i princip varje vecka i tidningar och nyheter. Jag ser inget konstigt i det. Det konstiga i det är att JK tycker att vi ska utgöra något form av undantag för att det är vi.

Förhörsledaren visar kommentaren för Fredrik.
Vad innebär artikelns innehåll? Enligt JK utgör den ett hot eller uttryck för missaktning mot folkgrupp.
Jag tycker att Anders [signaturen till den person som skrev kommentaren, reds. Anm.] har rätt att uttrycka det han tycker. Att inte ta avstånd från våld är inte detsamma som att förorda våld. Det är två helt skilda saker.

Vem är ansvarig utgivare för webbplatsen nordfront.se?
Det är jag

Hur länge har du varit ansvarig utgivare?
Det är ett halvår tillbaka i tiden.

Den 22/5 2012, var du då ansvarig utgivare?
Ja.

Vilken roll/ansvar har du som ansvarig utgivare?
Jag är ansvarig för det material som kommer upp. Att materialet håller sig innanför lagens råmärke. Jag anser att båda punkterna gör det med god marginal.

Kan du beskriva webbplatsen Nordfront.se?
Det är en nättidning som levererar samhällsrelaterade nyheter.

Vad är syftet med webbplatsen?
Att leverera samhällsrelaterade nyheter precis som alla andra medier.

Vem riktar den sig till? Har den någon speciell målgrupp?
Till personer som vill ta del av samhällsrelaterade nyheter.

Vilken ideologi ligger bakom?
Jag förstår inte vad det har med saken att göra riktigt. Om jag sitter här för att jag tillhör en viss ideologi så står vi ju inte lika inför lagen. Skulle Aftonbladets redaktör sitta här för samma notis?

Vilken är din roll i Nordfront?
Jag är ansvarig utgivare och chefsredaktör.

Vad gör du för att hålla koll på webbplatsen?
Jag har koll på det som kommer upp. De här sakerna har inte lagts upp utan min kännedom.

Skriver du själv på webbplatsen?
Ja.

I vilken mängd?
I princip varje dag.

Vad har du för kontakt med de övriga i Nordfront?
Kontinuerlig kontakt, vissa dagligen och vissa på veckobasis.

Vem/vilka har du kontakt med?
Det vill jag inte gå in på, det är för internt.

Hur sker kontakten?
Det vill jag inte heller gå in på, det är också internt.

Vad är anledningen till varför du inte vill gå in på det?
Det är inte bara vi som kommer att läsa de här protokollen och jag vill inte att vem som helst ska ta del av hur vi arbetar och jag tycker inte att det har någon jätterelevans för förhöret.

Fredrik samt Byron [biträdande jurist Byron Törnström, reds. Anm.] tillfrågas om de har något ytterligare att tillägga?
Dels tycker jag att det är helt absurt att jag sitter här överhuvudtaget och dels tycker jag att JK bedrive åsiktsförföljelse baserat på vilka vi är. De skulle inte ha åtalat någon annan för de här absurda punkterna.


  • Publicerad:
    2012-10-08 19:10