Mind control är ett begrepp för metoder där individer försätts i ett mentalt tillstånd vari den egna tankeförmågan undertrycks och personligheten förändras. Denna manipulationsteknik tillämpas i stor skala mot Sveriges medborgare.

För somliga kan tanken på mind control kännas avlägsen, som någonting som hör hemma i auktoritära kommuniststater, religiösa sekter och science fiction. Här i Sverige är vi däremot självständiga och upplysta skulle många säga. Men samma personer som proklamerar att de lever i ett fritt samhälle reflekterar inte det minsta när den så kallade förintelsen och de hemska nazisterna kommer på tal. Som goda människor har de rättroende lärt sig vad som hände och att motvilja mot invandring är farligt eftersom det kan hända igen om vi inte passar oss. Alla människor är lika mycket värda, de som inte ställer upp på detta mantra och tillika demokratiska värdegrund, kommer att leda oss rakt in i gaskammaren.

Jacob Berman var chef för den av judar dominerade polska statsbyrån som efter krigsslutet höll tyskar i koncentrationsläger.

Jacob Berman var chef för den av judar dominerade polska statsbyrån som efter krigsslutet höll tyskar i koncentrationsläger.

Just idag, den 27 januari, är det den så kallade förintelsens minnesdag. Idag tycker våra goda demokratiska makthavare att vi ska påminnas om det påstådda folkmordet och lära oss läxan. Vad är bakgrunden och syftet till att vi ska svälja hela det kollektiva skuldpaketet med hull och hår? Den så kallade förintelsen har fått rent mytiska proportioner – där godhet står mot den totala ondskan, precis som i många sagoberättelser där kontrasterna är så skarpa att sensmoralen inte går att ta miste på. Verkligheten ser däremot inte ut som den gör i sagan. Det finns många hål i den officiella bilden av den så kallade förintelsen som inte kan täckas upp av trovärdiga fakta men väl av innehåll från sagornas värld. Många tappra personer som Horst Mahler, Robert Faurisson, David Irving, Ernst Zündel, Sylvia Stoltz, Germar Rudolf, Pedro Varela och svensken Jan Bernhoff, har på olika sätt gått till botten med denna fråga och även betalat ett högt pris när deras slutsatser inte visat sig rimma med officiell historieskrivning.

Många aningslösa personer har knappt hört något av de namn som ovan nämns. Ännu färre har tagit del av dessa personers värdefulla arbeten. Ett annat namn som få har hört är Jacob Berman. Han var chef för den polska statsbyrån som efter krigsslutet 1945 drev över tusen koncentrationsläger för tyskar där 20 till 50 procent av fångarna dog till följd av mord, tortyr, framkallad svält och sjukdom. Judar var dominerande inom den polska statsbyrån. När lärde sig svenska skolbarn att minnas dessa tyska offer? Salomon Morel var en judisk lägerkommendant vid denna tid. På äldre dar kom han att skyddas av Israel när Polen vid två tillfällen begärde honom utlämnad som misstänkt krigsförbrytare.

Den judiska lägerkommendanten Salomon Morel, på bilderna ovan som ung respektive gammal. Morel söktes för krigsförbrytelser men skyddades av Israel.

Den judiska lägerkommendanten Salomon Morel, på bilderna ovan som ung respektive gammal. Morel söktes för krigsförbrytelser men skyddades av Israel.

Kanadensaren James Bacque har uppskattat att en miljon tyska före detta soldater omkom i franska och amerikanska krigsfångläger. Vem minns dessa offer? Vilka skolelever får höras talas om det engelska tortyrlägret Bad Nenndorf i Tyskland?

Fånge i det engelska tortyrfängelset Bad Nenndorf i Tyskland. I detta fängelse torterades tyskar av engelsmännen efter krigsslutet 1945.

Fånge i det engelska tortyrfängelset Bad Nenndorf i Tyskland. I detta fängelse torterades tyskar av engelsmännen efter krigsslutet 1945.

Förintelsereligionen syftar till att hålla medborgarna okunniga och lättlurade. Kritiskt tänkande starka personligheter är därför särskilt farliga då de kan inspirera andra till att inse att de hamnat mitt i ett tankefängelse. Det finns en politisk agenda som inte går att misstolka. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttryckte i Stockholms Stora Synagoga, Stockholm 27 januari 2010:

”Jag har hört många unga människor berätta hur kunskaper, inte minst om historien och om Förintelsen, har hjälpt dem att ta avstånd från den rasism och främlingsfientlighet de ser idag.”

Genom att använda den så kallade förintelsen som ett vapen för omfattande mind control hoppas alltså Adelsohn Liljeroth och hennes medkumpaner att vi skulle tillåta att vårt land koloniseras och ödeläggs utan att vi ens reagerar.


  • Publicerad:
    2013-01-27 16:26