TYSKLAND. För nio år sedan skapade en konstnär små gatstenar, kallade Stolpersteine, som placerades ut i närheten av där påstådda offer för den så kallade förintelsen sägs ha bott sina sista dagar i frihet. Projektet kantades av kontroverser och fick avslutas eftersom stenarna satt i gatan där folk kunde trampa på dem, men nu är stenarna tillbaka igen i en virtuell form.

stolpersteine-33-3

År 2004 påbörjade den tyske konstnären Gunter Demnig sitt Stolpersteine-projekt som skulle levandegöra minnena av den så kallade förintelsens påstådda offer. Gatstenar med information om de påstådda offren och var de bodde sina sista dagar i frihet placerades ut på offentliga gator. Projektet stoppades dock av Münchens kommunfullmäktige eftersom det ansågs ”förnedrande” att gatstenarna placerades ”i gatans smuts”.

Nu har app-utvecklare tagit fram en nedladdningsbar app där information dyker upp varje gång användaren passerar i närheten av något av de ställen där de påstådda offren sägs ha bott. Den virtuella gatstenen visar information om personens liv, karriär och barn samt foton på densamma. Användarna får även tillgång till en karta som visar samtliga virtuella gatstenar i München som de kan klicka på för vidare information. Förutom de 200 gatstenar som Demnig inte hann placera ut innehåller appen även de som idag finns på privat mark.

Källa:
App creates virtual Holocaust memorials


  • Publicerad:
    2013-10-24 23:00