VETENSKAP. Enligt forskare så har svampar med ämnet psilocybin, så kallade ”magic mushrooms”, en antifascistisk effekt på människor. Personer som regelbundet äter dessa knarksvampar visar lägre tendens att utveckla så kallat fascistiska och auktoritära åsikter.

Knark + antifascism = sant. Åtminstone ifall man får tro forskare från den ”psykedeliska forskningsgruppen” på Imperial College i London.

Nordfront skrev nyligen om hur forskare vill använda det så kallade rasisthormonet oxytocin för att förmå vita att lätta acceptera massinvandring och sitt eget folks undergång.

Men oxytocin är tydligen inte det enda ämnet som kan göra vita människor mindre motståndskraftiga mot globalism och massinvandring.

Enligt en grupp forskare från den ”psykedeliska forskningsgruppen” på Imperial Collage i London fungerar ämnet psilocybin, som finns i så kallade ”magic mushrooms”, antifascistiskt på människor.

Ämnet – som i Sverige framförallt finns att hämta i svampen toppslätskivling – gör enligt forskarna att man blir mindre benägen att utveckla ”fascistiska” och ”auktoritära” åsikter, samtidigt som konsumenten av ämnet känner sig mer ”nära naturen”.

Enligt författarna till forskningsrapporten, Taylor Lyons och Robin L. Carhart-Harris, verkar den antifascistiska effekten av knarksvamparna vara bestående för den som konsumerar dem.

”Våra forskningsresultat visar att psilocybin kan producera förändringar i ens världsbild och politiska perspektiv, i det här fallet mot ökad känsla av kontakt med naturen och minskad auktoritarism”, skriver Lyons och Carhart-Harris.

Forskningsreslutated bekräftas av en annan brittisk studie från 2007 som visade att människor som brukar psykadeliska droger, såsom LSD och psilocybin, i högre utsträckning än andra har liberala politiska åsikter.

Källa:
Scientists find magic mushrooms could help fight fascism


  • Publicerad:
    2019-02-04 07:00