SEXHANDEL. Förbundsordföranden för Brottsofferjouren Sverige vill att sexköpare ska kunna åtalas för våldtäkt.

Sexhandel. Foto: Santa Anas polisdistrikt, Kalifornien.

I en debattartikel i Dagens Juridik skriver den tidigare överåklagaren och numera förbundsordföranden för Brottsofferjouren Sverige, Sven-Erik Alhem, att sexköpare ska kunna åtalas och dömas för våldtäkt.

Att sälja sex innebär att få ersättning för att ha sex. Det är inte olagligt. Men att ge något i ersättning för att få sex är olagligt. Så är sexköpslagen utformad, vilken ger sexköparen hela skuldbördan för sexhandelsbrottet.

Alhem vill nu ytterligare öka skuldbördan för sexköparen, utan att öka den för sexsäljaren som över huvud taget inte begår något brott genom att erbjuda sexuella tjänster mot betalning eller annan ersättning.

Ett av Alhems argument är att de flesta människor numera har en fullgod insikt om under vilka allmänt sett miserabla förhållanden sexsäljande kvinnor befinner sig.

De flesta utredningar bör kunna inriktas mot i första hand en förundersökning om misstänkt våldtäkt (ofta med inriktning också mot människohandel), och i andra hand om sexköp. Grunden är då att den misstänkte sexköparen inte har ansträngt sig för att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med själva samtycket. Kan det sexuella umgänget, med beaktande av de extrema omständigheterna, verkligen anses ha skett frivilligt? Betalningen bör i realiteten ytterst betraktas som ett belägg för att umgänget inte skett frivilligt. Snarare är betalningen i stället ett sätt för gärningspersonen att enkelt köpa sig en dokumentation för ”frivilligt” deltagande.

Följaktligen ska samtyckeslagen för sexuella relationer – som även reglerar vad som är tillåtet i det sexuella samspelet mellan gifta makar – ha betydelse vid bedömning av sexköparens brott enligt sexköpslagen, menar Sven-Erik Alhem.


  • Publicerad:
    2020-04-18 19:50