VINDKRAFT Försvarsmakten säger nej till planerna på att bygga nya vindkraftsparker till havs utanför Halland. Trots regeringens godkännande av två projekt förra veckan har försvaret klargjort att dessa kan medföra skada på Sveriges militära intressen.

Försvarsmakten motsätter sig planerna på att bygga nya vindkraftsparker till havs utanför Halland, trots regeringens godkännande av två projekt förra veckan, enligt Dagens Nyheter Myndigheten har tydligt uttryckt att det största av projekten ”riskerar att medföra påtaglig skada” på Sveriges militära intressen, vilket gör regeringens beslut kontroversiellt.

Försvaret betonar att de geopolitiska förutsättningarna i norra Europa har förändrats avsevärt. Försvarsmakten hänvisar till det säkerhetspolitiska läget i Europa med kriget i Ukraina och de svenska och finska Natoansökningarna.

Sveriges roll som militär aktör i denna region är avgörande, enligt tidigare marinchefen Jan Thörnqvist. Men vindkraftsutbyggnaden i Östersjön och de planerade projekten har potential att underminera försvarets förmåga att utföra sina uppgifter.

Försvarsmaktens motstånd mot vindkraften är inte isolerat till dessa specifika projekt. Enligt DN har Försvarsmakten sagt nej eller framfört starka invändningar mot sex av de återstående åtta vindkraftsprojekten som ligger på regeringens bord. Detta inkluderar exempelvis den stora vindkraftsparken Aurora strax söder om Gotland.

Försvarsmakten betonar vikten av att upprätthålla och utöka sin verksamhet samtidigt som den militära aktiviteten i närområdet ökar i både intensitet och komplexitet.