INRIKES. Inom några veckor ska Försvarsmakten hålla en gemensam övning med amerikanska enheter.

Inom några veckor kommer Försvarsmakten inleda en gemensam övning med amerikanska enheter. De enheter som ska delta i övningen är marin-, flyg- och markförband från både Sverige och USA samt amerikanska specialförband.

Syftet är enligt Försvarsmakten att stärka förmågan att genomföra gemensamma operationer med andra staters militär. Övningen kommer hållas i södra och mellersta Östersjön men även på land.

Redan nu finns amerikansk trupp på plats i Karlskrona för att träna navigering i skärgårdsmiljö, men snart kommer fler enheter anlända bland annat till F7 i Såtenäs.


  • Publicerad:
    2020-10-29 22:55